Czech Republic

Sparta je zpátky na druhém místě, Příbram vyhrála po patnácti kolech

Právì nad Zlínem vyhráli pøíbramští fotbalisté naposledy. Pak odstartovali bídnou sérii, kterou ukonèil zkušenì zahranou penaltou Tomáš Pilík. 

Pokutovı kop pomohl ke tøem bodùm i Slavii. Postavil se k nìmu Ondøej Kúdela, kterı zahodil starosti posledních dní za hlavu, a nedal Milanu Knoblochovi v bránì Liberce šanci. Jinak to byl pod Ještìdem spíš boj. Na tìžkém terénu se hojnì faulovalo, padlo celkem devìt žlutıch karet. 

Tìsné vítìzství Sparty nad Slováckem vystøelil støídající Wiesner. Nejprve se sice proklínal za hlavièku do tyèe, o pár vteøin pozdìji ale reparát v totožné pozici složil úspìšnì a balon uklidil pøesnì tam, kam zamıšlel. 

V souboji nováèkù byly znovu úspìšnìjší Pardubice, které zvítìzily v Brnì 2:1. Zbrojovka protáhla domácí mizérii na sedm zápasù bez vítìzství. 

Jablonec pøedskoèil klub z Letné ve støedu (1:0), jenže další vıhrou nenavázal. A tak se na druhé místo mohla vrátit Vrbova parta. 

Pøitom Jablonec nemìl ke tøem bodùm daleko, do utkání v Plzni vstoupil dobøe, ale pálil šance. Pìt minut pøed odchodem do šaten zmrazil hosty Adriel Ba Loua. 

Ve druhé pùli už se pøeci jen zadaøilo, když se pìknou individuální akcí  prosadil podesáté v sezonì Schranz. V divokém závìru pak trefily oba tımy bøevno a chvíli se také zkoumalo, jestli Plzeò nebude kopat penaltu. 

Smírnì 1:1 se rozešla i Olomouc s Teplicemi. Sigma zaèla zostra a vedla po ètyøech minutách zásluhou Zifèáka, jenže po zmìnì stran inkasovala po teèované støele Vukadina Vukadinovièe. Pøipsala si už jedenáctou remízu v sezonì. 

Karviná i ve tøetím zápase pod staronovım kouèem Jozefem Weberem bodovala. Jasnì zvítìzila nad Èeskımi Budìjovicemi 3:0, které naopak zažívají nelichotivou sérii. Na vítìzství èekají od pátého února. 

Ve Slezsku také zaèaly špatnì: už po deseti minutách prohrávaly 0:2 po brankách Qoseho a Herce, tøetí branku pøidal návratu z kabin Eduardo Santos. 

Mladá Boleslav se zase o nìco pøiblížila záchranì. Pøedposlední Opavu pøehrála a po brankách Jaromíra Zmrhala s Michalem Škodou zvítìzila 2:0, na první sestupové místo má náskok sedm bodù. 

Bohemians v páteèní pøedehrávce zachránili remízu 1:1 díky dvìma støídajícím mladíkùm. Pavel Osmanèík se ve vápnì nechal faulovat Svozilem, Vojtìch Novák pak promìnil penaltu. 

Souhrn vısledkù, èlánkù a online reportáží

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude