Czech Republic

Soud rozhodl o vyklizení nevěstince v Pražské tržnici, očekává se odvolání

Spoleènost nikdy nemìla smlouvu s magistrátem, což s ohledem na povahu jejich podnikání podle námìstka ani není možné. Magistrát by buï musel zveøejnit zámìr prostor pronajmout za úèelem provozování prostituce, což je trestnı èin, nebo v zámìru lhát.

Firma si prostory pronajímala od spoleènosti Delta Center, která mìla v nájmu od mìsta celou tržnici. Ta po prohraném sporu s magistrátem musela areál vyklidit a má povinnost uhradit dlužné nájemné s pøíslušenstvím ve vıši 246 milionù korun.

„My to považujeme za formalitu. Máme pravomocnı rozsudek, kterı øíká, že Delta Center není nájemce tržnice a firma provozující nevìstinec mìla s tímto pronajímatelem smlouvu. Opravdu nevedeme spor tıkající se legálnosti prostituce, ale jde nám jen o vyklizení prostor,“ øekl iDNES.cz námìstek primátora Pavel Vyhnánek. 

Firma Eroc po tomto vıvoji ignorovala vızvy, aby nevìstinec vyklidila, a magistrát proto podal žalobu na vyklizení. Zatím nepravomocné rozhodnutí podle Vyhnánka padlo minulı ètvrtek. „Nepochybuji o tom, že i v pøípadì odvolání na Mìstském soudu uspìjeme,“ øekl.

Jednatel firmy Eroc Zbynìk Matela požadoval uzavøení nájemní smlouvy pøímo s mìstem. Na jednání zastupitelù loni øekl, že klub plní pro mìsto pozitivní funkci a jeho uzavøení by mìlo nežádoucí dùsledky. 

K rozsudku obvodního soudu pro Prahu 7 se Matela zatím nevyjádøil. Na dotaz redakce nereagoval.

Football news:

Mats Hummels: Klopp's Press conferences are evening talk shows
Umtiti on leaving Barca: there Were contacts with Lyon, but nothing concrete
Calm down, dad, I'm not on the field yet! 😂 . Rodrigo joked about Modric's pass in the out when the Brazilian came on as a substitute
Luka Modric: I'm too old to go back to Tottenham. I want to play for a few more years
Adama Traore: I don't think speed is related to skin color
Riyad Marez: If I went to Marseille, they decided that I was not good enough
Defoe scored the 300th goal of his club career. It's been 20 years since his first ball