Czech Republic

Soud na Slovensku poslal Haščáka do vazby, police ho viní z korupce

Advokát finanèníka už døíve oznaèil obvinìní svého klienta za nedùvodné. Pochybnosti v souvislosti se skutkem zase vyjádøil šéf slovenské civilní tajné služby (SIS), ve které pracovali další dva obvinìní v Hašèákovì kauze.

Jeden z nejbohatších Slovákù Hašèák je podezøelı v kauze údajného nelegálního obchodování s nahrávkami odposlechù ve zhruba 15 let staré korupèní aféøe zvané Gorila. Ta se tıká podezøení z uplácení vysokıch slovenskıch politikù a úøedníkù Pentou. 

Finanèník byl obvinìn z trestnıch èinù podplácení a legalizace pøíjmù z trestné èinnosti ve velkém rozsahu. V pøípadì prokázání viny mu hrozí až dvacet let vìzení. Spolu s ním èelí obvinìní také bıvalı øeditel kontrarozvìdky slovenské civilní tajné služby (SIS) ¼ubomír Arpáš, kterı je ve vazbì v jiném pøípadu, a také Arpášova manželka. Tu v pátek soud poslal do vazby stejnì jako Hašèáka. Soudkynì rozhodovala od rána a vyslechla také oba obvinìné.

Podle slovenskıch médií policie podezírá Arpáša z toho, že vynesl z SIS nahrávky z odposlechù bytu, kde se Hašèák setkával s politiky a úøedníky a kde se hovoøilo o provizích èi úplatcích. 

Nahrávky prı Arpáš prodal Hašèákovi tak, že Arpáš spolu s chotí, rovnìž nìkdejší pøíslušníci SIS, založili spoleènost, která dostala od jedné firem pod kontrolou finanèníka 194 000 eur (pìt milionù korun) za fiktivní analızy a poradenské služby. 

Arpáš v minulosti tvrdil, že informace a analızy odevzdával nìkdejšímu šéfovi tajné policie StB v komunistickém Èeskoslovensku Alojzi Lorencovi, kterı spolupracoval s Pentou. Penta nekalé jednání v kauze Gorila od zaèátku popírá.

Hašèák se kvùli obvinìní ve støedu vzdal všech svıch vıkonnıch funkcí ve skupinì a jeho pozici pøebral Brit Iain Child, kterı se stal spolumajitelem Penty v listopadu 2010. 

Slovenská policie zadržela spolumajitele Penty Jaroslava Hašèáka:

Football news:

Karavaev on the Eredivisie: The fans are used to goals. Even if the team lost 2:3, they are happy
Mourinho on Lampard's resignation: Football is cruel, especially modern
Dzeko denied West Ham. Striker wants to leave Roma in the winter
Milan wants to sign Porto midfielder Otavio for free in the summer
Manchester United may loan Lingard to West Ham
Mourinho on the double Ntombela: He's very creative. One of those who knows how to sharpen the game
Atalanta and Sevilla have agreed on the transfer of Gomez. The midfielder will fly to Spain on Tuesday