Czech Republic

Souboj střelců promluví do boje o postup. Spartu čeká v Lille těžká práce

Lille versus Sparta, ètvrtek 18.55.

Tureckı ofenzivní záložník Júsuf Yazici dal hned v úvodním duelu letošního roèníku soutìže Spartì hattrick. A pak se tøikrát trefil i na AC Milán.

Juliš má o gól ménì, všech pìt dal ve dvou zápasech proti Celtiku.

„Yazici se dokáže prosadit i ze standardek, je to komplexní hráè, rychlı, skvìlá levá noha. Lukáš je útoèníkem do vápna, vıborná orientace, efektivita,“ vypoèítával sparanskı kouè Václav Kotal na tiskové konferenci v Lille.

Sparanská produktivita stojí na Julišovi, sedm branek dal i ve Fortuna lize. To Yazici má v Ligue 1 jen tøi góly v jedenácti zápasech.

„Víme, že Lukášovy góly nám pomáhají, ale i on má na prvním místì tımovı úspìch. Až pak ten individuální. Myslím si, že Lukáš zápas v Lille nevnímá jako souboj s Yazicim. Støelecká tabulka v téhle situaci není vùbec dùležitá,“ zdùraznil sparanskı záložník David Pavelka na tiskovce v Lille.

Pøesnì tak, hraje se o postup ze skupiny. Souboj o krále støelcù je druhoøadı.

Lille si už s pøedstihem mùže zajistit úèast v jarní vyøazovací fázi Evropské ligy. Staèí Spartu porazit a má splnìno.

Když uspìjí sparané, soupeøe o bod pøeskoèí a svùj osud si ponechají ve vlastních rukou pro závìreènı duel proti AC Milán.

Pokud utkání skonèí remízou, mezi Lille a Spartou zùstane dvoubodovı rozdíl. Pak by sparanské šance na postup hodnì závisely na vısledku druhého utkání skupiny H mezi AC Milán a Celtikem Glasgow.

Vıhra italského klubu a sparanská ztráta ve Francii postup pražskému klubu vıraznì oddálí, zùstane už jen teoretická nadìje. Porážka v Lille a vıhra AC Milán sparanské sny o postupu ukonèí.

„Rozhodnì nechceme spoléhat na nikoho jiného, chceme to zvládnout sami. Vìøím, že na to máme dostateènou kvalitu,“ podotkl støedopolaø Filip Souèek.

Sparta v letošním roèníku prohrála úvodní dvì utkání s Lille a v Milánì, což ji postavilo do velmi obtížené pozice. Následné dvì vysoké vıhry nad Celtikem ji vrátily do hry. Aby se v ní udržela, nutnì potøebuje v Lille bodovat, nejlépe vyhrát.

ètvrtek 18.55, rozhodèí Estrada (Španìlsko)

Pravdìpodobné sestavy, Lille: Maignan - Djaló, Fonte, Botman, Mandava - Araújo, André, Soumare, Bamba - Ikoné, Yazici

Sparta: Nita - Plechatı, Èelùstka, Krejèí - Vindheim, Trávník, Pavelka, Doèkal, Hanousek - Karlsson, Juliš

Pokusit se o to musí opìt s oslabenım kádrem. V nedìlní lize v Teplicích nemohli ze zdravotních dùvodù nastoupit Hložek, Štetina, Sáèek, Kozák, Polidar, Karabec a Hancko. Z nich je pro zápas v Lille k dispozici jen sedmnáctiletı Karabec.

Proti utkání v Teplicích mùže hrát i Pavelka, kterı v lize stál za èervenou kartu.

„Nìkteøí kluci zùstali doma, aby si doléèili zranìní. Uvidíme, jestli budou v nedìli k dispozici na derby proti Slavii,“ øekl trenér Kotal.

Právì oèekávanı ligovı souboj o první místo mùže ve sparanskıch plánech v Lille hrát urèitou roli. Co je víc dùležité?

„Oba zápasy jsou dùležité stejnì,“ prohlásil Kotal. „V Lille hrajeme o postup do jarní èásti, která nás zajímá.“

V prvním vzájemném utkání Lille pøekvapilo Spartu v úvodu skvìlou ofenzivou. Zápas pak následnì ovlivnilo vylouèení stopera Krejèího.

Následnì mìla Sparta s defenzivní èinností potíže i v domácí soutìži. Až v posledních dvou utkáních se ji obranná fáze povedla. Proti Celtiku inkasovala jednou, v Teplicích uhrála vzadu nulu.

„Vzhledem ke støelecké potenci Lille, když se podíváte kolik dávají gólù, to bude pro nás tìžká provìrka. Vedle kvalitní defenzívy se chceme prezentovat i vepøedu. Vìøím, že zvládneme oboje a budeme úspìšní,“ zdùraznil Kotal.

Football news:

It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto
Chris Sutton: Lampard is another victim of Russian roulette at Chelsea. This is Abramovich's style
Ex-agent Benzema: Karim will return to Lyon, the club is in his heart. He watches all their matches