Czech Republic

Snižme počet ruských "diplomatů" v Praze také na pět, žádá opozice

„Jestliže nám Rusko vyhostí diplomaty tak, že nám jich v Moskvì zùstane pouze 5, pak jsem pro snížení poètu ruskıch „diplomatù“ v Praze na stejnou úroveò. Nemá smysl dál hrát podivnou hru na kamarádství tak vzıvanou Hradem a nìkterımi vládními èiniteli v posledních letech,“ napsall na Twitteru šéf STAN Vít Rakušan.

V podobném duchu zareagovala i pøedsedkynì TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Po vyhoštìní 20 èeskıch diplomatù už není na co èekat. To my musíme bıt tvrdí, Rusové jsou vinni z teroristického útoku a ještì jsou ublíženi.Vláda by mìla vyhostit všechny ruské ‚diplomaty‘ a dùraznì vysvìtlit Rusùm, že už budeme fungovat jen ve stavu 1 ku 1,“ uvedla.

„Rusové se vyhoštìním 20 našich diplomatù, vèetnì zástupce velvyslance, rozhodli celou situaci dále vyhrotit. Z naší strany musí následovat jedinı krok - vırazné poèetní omezení ruské ambasády v Praze,“ pøitaká senátor Jiøí Drahoš.

Za diplomatickou roztržkou mezi Èeskem a Ruskem je sobotní oznámení premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Jana Hamáèka, že do vıbuchu v munièním skladu ve Vrbìticích se v roce 2014 byly zapojeny ruské tajné služby. Následnì oznámili, že Èesko vyhostí 18 zamìstnancù ruské ambasády v Praze.

Rusko si v odvetì pøedvolalo v nedìli veèer èeského velvyslance v Moskvì Pivoòku, kterému oznámilo, že do pùlnoci z pondìlí na úterı musí zemi opustit 20 zamìstnancù èeské ambasády. Moskva døíve uvedla, že v kroku èeské vlády vidí americkı vliv. Obvinìní kvùli Vrbìticím považuje za absurdní a nièím nepodložená.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude