Czech Republic

Sněmovna odsoudila exploze ve Vrběticích jako teroristický útok a podpořila vyhoštění ruských diplomatů

„Poslanecká snìmovna odsuzuje teroristické útoky speciálních jednotek ruské vojenské zpravodajské služby, organizované na území Èeské republiky, vedoucí k násilné smrti èeskıch obèanù, k rozsáhlému znièení soukromého majetku a veøejnıch hodnot vèetnì devastace okolí munièních skladù, které považuje za nepøijatelné porušení svrchovanosti Èeské republiky, mezinárodního práva a akt nepøátelství a agrese,“ uvedla dolní komora ohlednì podezøení, že za vıbuchy stojí agenti ruské tajné služby GRU.

Zastoupení na velvyslanectví Ruské federace by mìla vláda podle snìmovny omezit podle principu reciprocity. Rusko v odvetì vyhostilo dvì desítky pracovníkù èeského velvyslanectví v Moskvì vèetnì zástupce velvyslance.

Pøipravujeme podrobnosti

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude