Czech Republic

Smůla pro Ledeckou a spol. Oba závody ve Svatém Mořici zhatily živly

Ve Svatém Moøici napadla až osmdesáticentimetrová vrstva nového snìhu a pøedpovìï dobré vyhlídky neslibuje.

„Ta pøedpovìï je úplnì stejná jako na dnešek, takže to bude tìžké,“ øekl Èeské televizi trenér Ledecké Tomáš Bank. „Vyhrabujeme auta ze závìjí a hroznì nás to baví. Necháme si ten dobrı pocit ze ètvrteèního tréninku, kdy Ester zajela perfektní poslední jízdu, a nebudeme si to kazit nìjakım ježdìním po pás ve snìhu a v nízké viditelnosti,“ dodal.

Mezinárodní lyžaøská federace zrušila nedìlní závod poté, co byly z bezpeènostních dùvodù uzavøely sjezdovky. „Úøady se po pøívalu nového snìhu a zvıšeném nebezpeèí lavin rozhodly uzavøít sjezdovky. Proto jsme museli zrušit i zítøejší závod,“ uvedla federace na sociální síti twitter. Zatím neupøesnila, jestli bude pro zrušené závody hledat novı termín.

Sobotní superobøí slalom mìl bıt prvním rychlostním závodem v sezonì. Lyžaøky dosud absolvovaly dva slalomy, jeden obøí slalom a také jeho paralelní variantu. Olympijská vítìzka Ledecká byla ve švıcarském støedisku jedinou èeskou reprezentantkou ve startovní listinì.

Další zastávkou Svìtového poháru lyžaøek bude pøíští víkend francouzskı Courchevel, kde na závodnice èekají dva obøí slalomy.

Football news:

Koeman on Barca's debts: We helped the club by lowering salaries. This situation is not only here - everyone is suffering because of the coronavirus
Real Madrid's contract negotiations with Ramos and Vazquez have been suspended. The club can not improve conditions due to the crisis
Pioli on Zlatan's red: He apologized. This is what great champions do, which is what Ibrahimovic is
Pep Guardiola: Football is complicated. The only way I know how to be a coach is just to think about Sheffield
Conte said that Eriksen will not leave Inter: He is part of our project. Christian is a very smart guy
Tuchel wants to see Holand at Chelsea. The club will not buy Rice from West Ham after the change of coach
Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy