Czech Republic

Slovinci jsou oportunistické svině, myslel si to i Havel, zuří Vondra z ODS

„Slavie je mi dneska upøímnì líto. Zaøízl ji slovinskı rozhodèí. Vždycky jsem øíkal, že Slovinci dokážou bıt oportunistické svinì. Viz napøíklad chování k turistùm tranzitujícím do Chorvatska. Dneska se to zas potvrdilo...“ .

Politik známı i svou kritikou Evropské unie, kdy se oznaèil v Evropském parlamentu „tak trochu“ za disidenta, získal podporu i od bouøliváka ODS, starosty pražskıch Øeporyjí Pavla Novotného.

„Jsme demokratická strana. Pluralita názorù. Zajímavé osobnosti. Vy nemùžete vìdìt, co to je, když nìkdo poch*ije Slavii! Vše je dovoleno,“ napsal na Twitteru.

Vondra si vysloužil i kritiku. Zakladatel TOP 9 Miroslav Kalousek reagoval prohlášením, že „žádnı národ si nezaslouží takhle sprosté a paušalizující odsouzení“. „Jsem docela v šoku, že tohle dokáže vyslovit bıvalı Havlùv poradce, ministr zahranièí a ministr obrany,“ dodal.

Vondra odpovìdìl: „Mirku, budeš se divit, ale na slovinskı oportunismus jsme nadávali na Hradì už zaèátkem 90tek.... I s VH.“ „Ale jinak je to samozøejmì nadsázka. Kolektivní vinu neprosazuji,“ doplnil.

Redakce iDNES.cz zjišuje reakci vedení ODS na vyjádøení jejích èlenù.

Football news:

Vinicius scored for Shakhtar 15 seconds after coming on as a substitute. This is the fastest goal since at least the 2006/07 season
Modric is the 4th Real Madrid player to score in 35+ years in the Champions League. Di Stefano, Puskas and hento were before him
The first match between Ajax and Liverpool is Cruyff's favorite. Because of the fog, the stands did not see the goals, van Gaal slipped through without a ticket, and watched from the commentary room
Real Madrid conceded three goals in the first half of a Champions League home game for the first time since 2000
Arsene Wenger: Griezmann has to play in the centre, he is hardworking and passes well. But this is the zone and Messi
The guards would not let striker Borussia stadium on Tuesday by the coach of Inter. Markus presented a photo from the Internet
Woodward said that Manchester United is not aware of the negotiations on the creation of the European Premier League