Czech Republic

Slavný špeh Eli Cohen by se mohl vrátit domů. Izraelcům s tím pomáhá Rusko

Geniální špeh Syøanùm poradil, aby u svıch vojenskıch stanoviš na Golanskıch vıšinách vysadili eukalypty, díky èemuž je pak Izraelci snadno zamìøili.

Jako údajnı arabskı byznysmen se spøátelil s damašskou smetánkou a zatímco získané informace posílal do Tel Avivu, syrskı premiér Hafíz Asad pro nìj zvažoval post námìstka ministra obrany.

Legendárního izraelského agenta egyptského pùvodu Eliho Cohena nakonec odhalili a v kvìtnu 1965 ho v jeho ètyøiceti letech veøejnì popravili na Námìstí muèedníkù v Damašku.

Od té doby je jeho tìlo v Sırii. Izraelská strana se už mnohokrát pokusila dostat ostatky svého národního hrdiny zpìt, ale vždy neúspìšnì. 

Nyní se objevila nová opatrná nadìje. Britskı list The Times uvádí, že Sırie skuteènì pøipravuje Cohenovu exhumaci. Nìkolik posledních tıdnù se podle médií kope na høbitovì v palestinském uprchlickém táboøe Jarmúk na okraji syrské metropole a hledá se agentovo tìlo. 

Spekulace ještì posílil nedávno odvysílanı dokument Spyfall z dílny ruské propagandistické stanice RT. V tom se objevily dosud nezveøejnìné zábìry z Damašku, kde se Cohen coby obchodník Kamál Amín Tábet prochází po ulici. Kamera také zachytila pohled na námìstí z okamžiku, kdy Cohenùv pøíbìh skonèil. Zveøejnìní zábìrù má bıt podle médií vzkazem.

Vzkazem Ruska, že se s ním v pøípadì izraelsko-syrskıch vztahù musí poèítat. Svatá zemì podle listu The Times of Israel požádala Moskvu o pomoc v jednáních o Cohenovì vydání. 

V poslední dobì se Rusko podílelo už na nìkolika dohodách mezi židovskım a arabskım státem, pøièemž jedna z nich nakonec vedla k vrácení izraelské obèanky. Tu syrští vojáci zajali poté, co na Golanskıch vıšinách pøešla hranice. 

Už pøed dvìma lety navíc Rusko Izraelcùm pomohlo najít a získat ostatky vojáka Zacharyho Baumela, kterı zahynul bìhem války v Libanonu v roce 1982. Jeho tìlo se našlo na høbitovì v Jarmúku. Zpráva o Cohenovi také pøichází jen krátce poté, co Izraelci Syøanùm koupili ruskou vakcínu Sputnik V.

Vdova po Cohenovi je na pochybách

O Cohenovì životì vzniklo nìkolik biografií, celoveèerní film a naposledy i seriál. Pod názvem Agent ho pøedstavil Netflix. Hlavní roli dostal špionùv jmenovec a britskı herec Sacha Baron Cohen. Zatímco si série získala fanoušky po celém svìtì, agentovi pøíbuzní v Izraeli ji pøíliš neocenili.

Vdova po Cohenovi Nadia ovšem øíká, že se i vymyšlené scény o životì jejího muže vyplatí, pokud vybudí nové pátrání po jeho ostatcích. „Políbila a objala bych celou produkci, pokud by mi to Eliho vrátilo,“ øekla. Nové zprávy o ruském kopání v Jarmúku prı bedlivì sleduje. Nevìøí však, že povedou k vısledku, na kterı èeká už více než pìtapadesát let. 

„Není to potvrzení, že se to skuteènì stane. Ale jsem šastná, že se o Elim mluví v televizi a že ho zmiòují vysoce postavení èinitelé,“ cituje ji The Times of Israel s tím, že Cohenová v poslední dobì od izraelské vlády nedostala žádné informace o vıvoji v jednáních se Sırií.

Vdova øíká, že návrat odhaleného agenta už celá léta není prioritou izraelskıch politikù. A tak se ptá, proè teï? Odpovìï na to má vojenskı analytik Alon Ben-David, kterı míní, že izraelskı premiér Benjamin Netanjahu by mìl rád Cohena doma ještì pøed dalšími parlamentními volbami. Ty jsou v plánu 23. bøezna.

Football news:

Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule