Czech Republic

Slávista Hovorka o duelu v Beer Ševě: Nic lehkého, ale chceme uspět

Je jedním ze slávistù, kteøí se bìhem reprezentaèní pauzy pøedstavili v dresu èeského vıbìru. Hovorka odehrál celı pøípravnı duel s Kyprem (2:1), pøed tıdnem pak naskoèil i do Ligy národù ve Skotsku, kde po dvaceti minutách støídal zranìného Ondøeje Èelùstku.

Za normálních okolností by fotbalisté hráli minulı víkend ligu, tu však vláda kvùli šíøení koronaviru zastavila. A tak Slavie po pøestávce rovnou skoèí do Evropské ligy, ve ètvrtek od 18.55 hraje s Beer Ševou.

Je pro vás nepøíjemné, že jdete do zápasu v Izraeli, aniž byste o víkendu nastoupili v lize?
Minulı tıden jsme mìli reprezentaèní pøestávku a hráli jsme nìjaké zápasy, takže si myslím, že to nebude problém. Také spolu trénujeme, takže jsme mìli èas se pøipravit.

Co od Hapoelu Beer Ševa, pøemožitele Plznì z pøedkola, oèekáváte?
Vidìli jsme zápas s Plzní, kterı nám o soupeøi dost napovìdìl, takže je urèitì nebudeme podceòovat a budeme se koncentrovat jako na každı jinı zápas.

Jak dùležité bude v Evropské lize dobøe odstartovat?
Pro oba tımy to bude zásadní zápas, chceme do toho vstoupit úspìšnì. Víme, že to nebude nic lehkého, ale chceme uspìt.

Trenér Jindøich Trpišovskı vlastnì nemá pravého beka: Vladimír Coufal pøestoupil, Tomáš Holeš má koronavirus. Bude to problém pro defenzivní souhru?
Je to urèitì trochu nepøíjemné, protože oba dva podávali stabilnì dobré vıkony. Bohužel tyhle vìci k tomu patøí.

Football news:

Why is soccer called soccer in the United States (and not only there)? Is it true that this name was invented by the British?
Ole Gunnar Solskjaer: We look at Manchester United through the lens of history. We want to attack and dominate
Koeman on the crisis: We must help Barca in the name of our love for her. We need to think about what's best for the club
Bayer midfielder Bailey named son Leo Cristiano: This has nothing to do with football at all
Tuchel after 2:2 with Bordeaux: I always protect the players, but I refuse to do this. You can't play matches of this level
Ole Gunnar Solskjaer: Any decision I make is for the good of Manchester United. The main thing is the result
Mourinho on Tottenham: We don't have the same conditions as some clubs. They create a crazy market