Czech Republic

Skvělý začátek nestačil. Krejčíková podlehla Azarenkové a v Ostravě končí

V žebøíèku je Krejèíková o 71 míst pod Azarenkovou a na kurtech zatím nemá tolik zkušeností. V úvodu jejich prvního vzájemného duelu však èeská tenistka tyto rozdíly dokonale smazala.

Od úvodních vımìn držela se soupeøkou krok a postupnì jí rostlo sebevìdomí. A co víc - brzy dokonce zaèala diktovat hru. Agresivními a dobøe míøenımi údery Bìlorusce zle zatápìla. Vìøila si a dva využité brejkboly v prvním setu její sebedùvìru podtrhovaly. Sama naopak soupeøku k nièemu moc nepustila a první sadu získala 6:2.

Utkání jsme sledovali v online reportáži.

Teprve ve druhém setu se Azarenková srovnala s hrou domácí tenistky. By zprvu Bìloruska pùsobila ponìkud bezradnì, nìkolika vydøenımi gemy se dokázala uklidnit. Poprvé také sebrala Krejèíkové podání, pozdìji tento poèin ještì zopakovala.

Naopak Èeška své šance nevyužila - stejnì jako v prvním setu si vypracovala osm brejkbolù, tentokrát ale žádnı nevyužila a padla 2:6.

„Bylo tam plno vyrovnanıch gemù, o které jsme se tahaly. Šlo vidìt, že je mentálnì hodnì silná, a dokázala ty gemy i se štìstím vyhrát. Ukázala, že je svìtová hráèka, že je nejlepší,“ komentovala Krejèíková v rozhovoru pro Èeskou televizi.

V rozhodující pasáži zápasu Azarenková definitivnì našla hledanou pohodu, na tváø dvojnásobné vítìzky Australian Open se tak vrátil i úsmìv. 

Zato Krejèíkové se pøestávalo daøit.

Dosud pøesné údery jí zaèaly létat mimo a v tìsnıch situacích mìla i trochu smùlu - tøeba jako v posledním gemu utkání, kdy míèek po kuriózním odrazu poskakoval nìkolik decimetrù po pásce...

...a pak se pøekulil na polovinu èeské hráèky. Bod pro Azarenkovou.

Pøes snahu a bojovnost nakonec Krejèíková ztratila tøetí set jednoznaènì 1:6. Po dlouhé bitvì, která trvala dvì a ètvrt hodiny, tak ve dvouhøe na turnaji v Ostravì konèí.

„Øekla bych, že celkovì jsem hrála úžasnì. I když jsem prohrála, tak myslím, že jsem pøedvádìla super vıkon. Vidím, že i s takovou hráèkou mùžu bıt rovnocenná soupeøka. Dá mi to do budoucna motivaci, abych na sobì pracovala, poøád se dál zlepšovala a tenis si užívala,“ doplnila èeská tenistka.

Po prohøe nastoupila po boku Kateøiny Siniakové do prvního kola ètyøhry. Nasazené dvojky v prvním setu se švédsko-èeskım párem Cornelia Emily Listerová, Renata Voráèová prohrávaly 0:3 a 2:4, ale pak získaly deset gamù za sebou a za 67 minut zvítìzily 6:4 a 6:0.

Mertensová bude soupeøkou Muchové

Sedmá nasazená Elise Mertensová bude soupeøkou Karolíny Muchové ve 2. kole halového turnaje WTA Tour v Ostravì. Belgická tenistka na úvod Ostrava Open porazila 6:2 a 6:3 Amerièanku Amandu Anisimovovou.

Ètyøiadvacetiletá Mertensová lépe zvládala klíèové okamžiky. Odvrátila všech pìt brejkbolù, zatímco soupeøce ètyøikrát sebrala servis. Jednadvacátá hráèka svìta se tak poprvé v kariéøe utká se stejnì starou Muchovou, které patøí v žebøíèku osmadvacáté místo.

Vypadla nasazená jednièka Elina Svitolinová, která mìla v úvodním kole volnı los. Po prohrané úvodní sadì s pøemožitelkou Kristıny Plíškové Sakkariovou mìla favoritka v úvodu druhé sady vıhodu brejku, ale o tu záhy pøišla a zápas ztratila. Nejvıše postavenou hráèkou v pavouku je nyní Karolína Plíšková, která vstoupí do turnaje ve ètvrtek.

Turnaj žen J&T Banka Ostrava Open 2020

tvrdı povrch, dotace 528.500 dolarù

Dvouhra - 1. kolo:


2. kolo:
Azarenková (4-Bìl.) - Krejèíková (ÈR)

Ètyøhra - ètvrtfinále:
Dabrowská, Stefaniová (Kan./Braz.) - Strıcová

Turnaj žen J&T Banka Ostrava Open 2020

Ètvrteèní program


Džabúrová (Tun.) - Ostapenková (Lot.)
Gauffová (USA) - Sabalenková (3-Bìl.)
Muchová (ÈR) - Mertensová (7-Belg.)
Karolína Plíšková (2-ÈR)
Kasatkinová (Rus.) - Bradyová (USA).

Linetteová, Teichmannová (Pol./Švıc.) - Krejèíková, Siniaková (2-ÈR)
Merrtensová, Sabalenková (1-Belg./Bìl.) - Ostapenková, Zvonarevová (Lot./Rus.).

...

Turnaj mužù v Kolínì nad Rınem

tvrdı povrch, dotace 325.610 eur

...

Turnaj mužù v Antverpách

tvrdı povrch, dotace 472.590 eur

Football news:

Van Dijk - best Central defender of 2020, Trent-right, Robertson-left (ESPN)
Massimiliano Allegri: Ronaldo is a top player in terms of mentality. He has a new goal every year
Borussia Dortmund presented a collection with Spongebob as part of a deal with Nickelodeon
Woodward on Manchester United and trophies: there is a lot of work Ahead to achieve the stability needed
Neuer - best goaltender in 2020, Alisson-2nd, Oblak-3rd (ESPN)
Liverpool are Interested in 21-year-old Leipzig defender Konate
Niko Kovac: I'm Waiting for Golovin to return. But it might be better to wait another week or two