Czech Republic

Skupina lidí potřísnila ruskou ambasádu kečupem jako symbol ‚obětí Vrbětic‘, policie to řeší jako přestupek

Policie podle Daòka v noci vyjíždìla na námìstí Borise Nìmcova, kde ruská ambasáda sídlí. „Na místì jsme ztotožnili sedm osob podezøelých z pøestupkového jednání na úseku majetku,“ øekl. Všechny podle nìj policisté odvezli na místní oddìlení. Zásah se podle nìj obešel bez donucovacích prostøedkù a bez komplikací. „Policie se vìcí bude zabývat,“ dodal.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu veèer øekl, že èeské bezpeènostní složky mají dùvodné podezøení, že do výbuchu munièního areálu ve Vrbìticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni pøíslušníci ruské tajné služby GRU. Z Èeska bude kvùli tomu vyhoštìno 18 pracovníkù ruské ambasády, kteøí byli identifikováni jako èlenové ruských tajných služeb, dodal vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáèek (ÈSSD), který je nyní povìøen i øízením ministerstva zahranièí.

Národní centrála proti organizovanému zloèinu (NCOZ) zároveò oznámila, že „v souvislosti s provìøováním okolností závažné trestné èinnosti“ pátrá po dvou mužích s ruskými pasy, kteøí se v øíjnu 2014 pohybovali v Praze, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Podle fotografií i jmen z pasù hledaných mužù jde o stejné muže, kteøí jsou podezøelí z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018.

17. dubna 2021

Sklad èíslo 16 ve Vrbìticích na Zlínsku explodoval 16. øíjna 2014, druhý sklad èíslo 12 pak 3. prosince téhož roku. Pøi prvním výbuchu zemøeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Munice uložená v dalších skladech byla z Vrbìtic odvezena.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude