Czech Republic

Skřička před biatlonovým SP: Není čas na přemýšlení co by a kdyby

Jinımi slovy se soustøedíte jen na jednu vìc?
Pøesnì tak, jedeme v režimu, aby se u nás všichni cítili bezpeènì a aby si Nové Mìsto udrželo punc top poøadatele. Vždy kdo by si pomyslel, když jsme tady chystali první „svìák“, že se tak vıraznì zapíšeme do biatlonové mapy. Proto bychom tuhle pozici neradi ztratili.

Øíká se, že si èlovìk zvykne na všechno. Zvykl jste si za ten rok i vy na veškerı humbuk kolem covidu-19?
Když to øeknu na rovinu, bereme to jako nutné zlo. My jsme hlavnì rádi, že tady závody mùžeme poøádat. Bìhem zimy jsme do jejich pøíprav investovali tolik penìz a úsilí, že pokud by se nekonaly, bylo by to pro sportovní klub a celé Nové Mìsto na Moravì katastrofální. Jsme vdìèní za každı den.

Takže jste bez problémù najel na mód, že automaticky berete respirátor stejnì jako klíèe?
Ano, tak to je. Bìhem roku jsem v kanceláøi s jedním kolegou, takže jsme ani roušku mít nemuseli, ale od minulého pátku nosíme respirátor všude a všichni. Bez pardónu. A pokud by to nìkdo nedodržoval, okamžitì ho z øad organizátorù vylouèíme. Takovı èlovìk by mohl ohrozit práci nás všech.

Kolik testù jste vy osobnì za poslední dny absolvoval?
Zatím tøi, ale v dalších ètrnácti dnech pùjdu ještì na pìt. Budu mít nosní dírky jako policajt ze seriálu Simpsonovi. (smìje se)

A všechny testy dopadly dobøe?
Naštìstí ano, ale celkovì to pro všechny byl stres, když jsme èekali na vısledky. Na testy muselo jít nìjakıch 750 lidí a dalších asi 150 bylo z øad personálu hotelu. Dobrá zpráva ovšem je, že jsme zachytili jen tøi pozitivní pøípady.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude