Czech Republic

Skóre PES je druhý den na 68 bodech, reprodukční číslo ale stouplo na 0,94. Čtvrtý stupeň dále v nedohlednu

Vláda zatím pøechod do ètvrtého stupnì nechystá. V systému PES chce ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) zohlednit stav v pøetížených nemocnicích. Zmírnìní opatøení podmiòuje tím, že hospitalizovaných pacientù s covidem nebude více než 3000. V posledních dnech jich je v nemocnicích kolem 6000.

Zmìny v protiepidemickém systému PES ve støedu veèer projedná vláda. V pátém stupni pozmìnìného systému opatøení by mohla být napøíklad povolena výuka pro malotøídky, žáky 9. tøíd a studenty maturitních roèníkù nebo sportování ve dvou i ve vnitøních prostorách.

Pøipravujeme podrobnosti

Football news:

Real Madrid is ready to listen to proposals for Varane if contract negotiations do not start by the summer
Antonio Cassano: Juve bought Ronaldo to win the Champions League, but the results got worse. They took Serie A without him
Manchester United could buy Pau Torres from Villarreal. Kunde from Sevilla is too expensive
Lautaro Martinez: I negotiated with Barca, but that's in the past. I will sign a new contract with Inter
Miguel Veloso: Ronaldo is like Jordan, he's a legend. Cristiano will be the best scorer in the history of football
Dallas Hara forward: If Messi goes to MLS, I will kiss his feet
Manchester United are ready to consider offers for De Gea and Martial. Henderson wants to leave if the Spaniard stays