Czech Republic

Skladatele hraje Petr Stach, o Komenského se dělí otec a syn Švehlíkovi

K 350. vıroèí úmrtí Jana A. Komenského se toèí vesmìs na Moravì dokumentární drama nazvané Jako letní sníh. Režisér Lubomír Hlavsa do role stárnoucího Komenského obsadil Aloise Švehlíka, stejnou postavu v mladším vìku ztìlesní hercùv syn David Švehlík.

V poøadí tøetí a poslední manželku Komenského ztvární Milena Steinmasslová. Svùj životní pøíbìh vypráví Komenskı v ateliéru malíøi Rembrandtovi, jehož pøedstavuje Igor Bareš. „Dva velikáni tady k sobì pøes poèáteèní rozkol hledají cestu,“ popsal Bareš.

Uzavøené prostory pražského Národního divadla hostí vznik hraného dokumentu Mùj život s Bohuslavem Martinù, kterı je urèen k datu nedožitıch 130. narozenin jednoho z nejvıznamnìjších èeskıch hudebních skladatelù dvacátého století.

Zosobní jej Petr Stach, kterı podotıká, jakou daò zaplatil Martinù v soukromí za svùj život zasvìcenı vıhradnì hudbì – nemìl dìti a prı je ani mít nechtìl. Skladatelùv osud líèí jeho dlouholetı pøítel a životopisec Miloš Šafránek, svého èasu kulturní atašé v Paøíži, kterého si zahrál Ondøej Kavan. 

V roli manželky Martinù, z jejíž knihy scénáø vychází, se objeví Tereza Hofová. Režisérem je Jakub Sommer, kterı má za sebou jak dokumenty, tak hrané tituly vèetnì Comebacku a slibuje, že Mùj život s Bohuslavem Martinù nebude z rodu životopisù zahlcenıch mramorovì uctivou vážností.

Football news:

Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session
There are three candidates left in Barca's presidential race (one more starred in tears). Here are their programs and plans for Messi
Rashford - Rooney: One of the greatest. Playing with you was a dream come true
Zlatan did not allow Kalul to play in gloves: How can a young defender make his debut like this? He will definitely not scare the strikers