Czech Republic

Skeetař Nýdrle byl čtvrtý na Světovém poháru brokařů v Káhiře

Stejnì jako ony se i Nıdrle probojoval poprvé v SP mezi šestici finalistù. Pøedtím v rozstøelu pìti soupeøù o kvalifikaèní vítìzství skonèil rovnìž ètvrtı.

Potøetí v kariéøe zvítìzil Ukrajinec Mykola Milèev. Tøiapadesátiletı olympijskı vítìz z roku 2000 pøitom do finále prošel až jako vítìz ètyøèlenného rozstøelu o zbylé postupové místo. Nıdrleho porazili ještì exmistr svìta Jesper Hansen z Dánska a Kataøan Rašíd Hamad.

Obì èeské reprezentantky se dostaly na SP do finále shodnì osm dní po oslavì narozenin. Tøiadvacetiletá Šindeláøová byla v kvalifikaci druhá o jedinou ránu za pozdìjší vítìzkou Dankou Bartekovou ze Slovenska. 

Pøesnì o tøi roky starší Šumová, jež bude reprezentovat na olympijskıch hrách v Tokiu, postoupila ze ètvrtého místa. V šestièlenném finále vypadla bronzová medailistka z pøedloòského ME jako první a Šindeláøová ji následovala hned v dalším vyøazovacím kole.

Šestatøicetiletá šestinásobná mistrynì Evropy Barteková oslavila v SP pátı triumf.

SP ve sportovní støelbì z brokovıch zbraní

Káhira

Skeet
Muži: 1. Milèev (Ukr.) 53, 2. Hansen (Dán.) 52, 3. Hamad (Katar), 4. Nıdrle, ...v kvalifikaci 13. Tomeèek, 20. Slavíèek (všichni ÈR).

Ženy: 1. Barteková (SR) 55, 2. Fazylzjanovová (Rus.) 53, 3. Nikolauová (Kypr), ...5. Šindeláøová, 6. Šumová, v kvalifikaci 15. Skalická (všechny ÈR).

Football news:

Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it
Inter did not win for the first time in the last 12 matches in Serie A
Real Madrid's goal against Getafe was cancelled out in the 9th minute. The referees considered that Diaz was offside