Czech Republic

Skandál, který vede k vyhoštění Rusů, okomentují politici koalice Spolu

Proto se èeská vláda rozhodla vyhostit osmnáct lidí z ruského velvyslanectví v Praze, kteøí jsou podle èeskıch tajnıch služeb navázáni na tajné služby Ruské federace.

„Prezident nám vyjádøil absolutní podporu,“ øekl premiér Andrej Babiš. „Èeská republika je svrchovanı stát a musí odpovídajícím zpùsobem reagovat,“ prohlásil premiér na spoleèném brífinku v sobotu veèer s ministrem vnitra Janem Hamáèkem povìøenım i øízením ministerstva zahranièí.

Na vıbuchu se mìli podílet dva muži, které Britové spojují s pokusem o vraždu jedem novièokem bıvalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v briitském Salisbury v roce 2018.

Již døíve média oba muže identifikovala jako pøíslužníky GRU, jejichž pravá jména jsou Anatolij Èepiga a Aleksandr Miškin

Hledaní využívali nejménì dvì identity, kdy se nejprve prokazovali dvìma ruskımi pasy se jmény Alexander Petrov a Ruslan Boshirov, následnì pasem Moldavska na jméno Nicolai Popa a pasem Tádžikistánu vydanım na jméno Ruslan Tabarov.

Jeden sklad ve Vrbìticích vybuchl v øíjnu 2014, druhı v prosinci téhož roku. Pøi prvním vıbuchu zemøeli dva lidé. Sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Policie exploze vyšetøuje jako úmyslné obecné ohrožení. Munice uložená v dalších skladech byla z Vrbìtic odvezena.

Podle premiéra Babiše existuje „dùvodné podezøení o zapojení dùstojníkù ruské vojenské zpravodajské služby GRU, jednotky 29155“ do vıbuchu munièního skladu ve Vrbìticích.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude