Czech Republic

Seznámí se až u oltáře. Televize slaví svátek Svatbou na první pohled

Jmenuje se Svatba na první pohled, vznikla podle zahranièní licence a vydává se za sociální experiment. Úèastníci reality show se teprve pøed oltáøem seznamují se svımi budoucími životními partnery, které jim na základì testù vybrali coby ideální protìjšek znalci psychologie a biologie.

Po obøadu èeká novomanžele svatební cesta a ètyøi tıdny spoleèného života v jedné domácnosti. Pak se musí každı z úèastníkù rozhodnout, jestli hodlá s pøidìlenım partnerem v zapoèatém soužití i nadále pokraèovat, nebo jestli se chce rozejít.

Poøad se ohání tím, že na rozdíl od jinıch televizních seznamek vychází z vìdeckého vızkumu. Všichni zájemci, muži a ženy od 25 do 40 let, prošli podle Novy psychologickım vyšetøením, testem kompatibility DNA, èichovım testem a testem atraktivity. 

Formát vznikl pøed sedmi lety v Dánsku a pod názvem Married at First Sight se prodal do øady zemí od Velké Británie a Spojenıch státù pøes Austrálii až po Bulharsko. Premiérové øady se ovšem potıkají s novım problémem, kterı pøedstavuje riziko nákazy koronavirem.

Také pøibıvá divákù, kteøí si stìžují na falešné city a na stereotyp poøadu.  „Vzdávám to, protože každıch 15 sekund jeden z párù øekne na kameru, že se úèastní Svatby na první pohled, aby našel manžela èi manželku. Vím, že to televize potøebuje, ale opakovat to stokrát za epizodu, to se nedá vydržet,“ píše jeden z pùvodních fanouškù zahranièní verze.

Football news:

Cherevchenko is the best RPL coach in November. He was ahead of Semak and Tedesco
Ronaldo on 750 career goals: Thanks to loyal opponents. You made me work harder every day
Neymar on reuniting with Messi: next year we have to do it
Scott Micromini: I hope Manchester United will win Leipzig and away
Lampard on whether Giroud will start in the Premier League: we'll See. Forward scored 4 goals for Sevilla
Lucescu after 0:3 with Juve: Dynamo is learning, getting experience and should go to the eurovesna
You can't be half-pregnant and half-make the playoffs. Tuchel on PSG's chances in the Champions League