Czech Republic

Sešli se v Lánech bez druhého nejvyššího. Vystrčil na schůzce chyběl

Nejvyšší ústavní èinitelé mají kromì postoje k Rusku a Èínì jednat o brexitu nebo o vývoji na Blízkém východì. 

Pøedchozích schùzek se Miloš vystrèil úèastnil. Na tuto ho Zeman nepozval, zdùvodnil to tím, že Vystrèil navštívil Tchaj-wan, pøestože mu to ostatní vysocí ústavní èinitelé nedoporuèili.

Považujete za správné, že Vystrèil nebyl pozván?

celkem hlasù: 800

Schùzky nejvyšších ústavních èinitelù se v minulosti konaly zhruba ve ètvrtletních intervalech. Poøádá je Zeman, dosud na nì vždy zval pøedsedu vlády, šéfy obou komor Parlamentu a ministry zahranièí, vnitra a obrany. Zatím poslední schùzka se uskuteènila letos v bøeznu.

Není vylouèeno to, že kromì zahraniènìpolitických otázek se budou dnes nejvyšší ústavní èinitelé zabývat také výmìnou pøedsedy Úøadu pro ochranu hospodáøské soutìže (ÚOHS) Petra Rafaje. 

Premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáèek už Zemanovi navrhli Rafajovo odvolání, rozhodnutí je na prezidentovi. Podle dnešních Lidových novin by Rafaje mohl nahradit námìstek ministra vnitra Petr Mlsna.

Football news:

Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today
Ronaldo has a bald haircut: Success is measured by the obstacles you overcome 😉 💪 🏽