Czech Republic

Seniorka přivolala strážníky nouzovým tlačítkem, potřebovala si popovídat

Signál, kterı mají senioøi využívat v pøípadì nebezpeèí, se u operaèního dùstojníka ostravské mìstské policie rozeznìl pøed devatenáctou hodinou. Do bytu v ostravské èásti Hrabùvka strážníci okamžitì vyjeli.

„Hlídce po pøíjezdu na místo otevøela dveøe samotná seniorka. Strážníkùm sdìlila, že nemá žádné zdravotní potíže, ani není nikterak zranìna,“ uvedl mluvèí mìstské policie Jindøich Machù.

Vysvìtlila, že je už dlouho sama doma, nikdo ji nepøijel navštívit, tak se cítila hroznì osamìlá, nebo si nemá s kım popovídat.

Jak mluvèí uvedl, ètyøiasedmdesátiletou smutnou ženu strážníci vyslechli, krátce s ní i pohovoøili a nakonec pøedali kontakty na organizace, které seniorce mohou pomoci zbavit se osamìní.

„Ženu bude rovnìž èastìji kontaktovat strážník – okrskáø, kterı má na starosti území, ve kterém seniorka bydlí,“ poznamenal mluvèí Machù.

Football news:

Arsenal have terminated their contract with Sokratis
Miranchuk will make his debut for Atalanta in the Serie A match against Udinese. He came on as a substitute 9 times
Rummenigge on the Euro: UEFA President thinks it would be wiser to host the tournament in one country
Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection
Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli
Inter have offered to rent Origi from Liverpool
Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski and Ramos-in the symbolic team of the year from the UEFA website