Czech Republic

Senát chce prodloužit výplatu příspěvku v karanténě na dva týdny. Rozhodnou poslanci

S návrhem pøišel senátní sociální vıbor. Pøíspìvek by podle nìj mìli dostávat také lidé, kteøí jsou v povinné karanténì po návratu ze zahranièí.

Senát chce jako údajnı pøílepek vypustit z pøedlohy pasáže, podle nichž by zamìstnavatelé museli hlásit dohody mimo pracovní pomìr nebo volná pracovní místa. Tato ustanovení se dostala do zákona na základì pozmìòovacích návrhù poslancù ÈSSD. Ministrynì práce Jana Maláèová (ÈSSD) tyto poslanecké úpravy hájila.

Pøipravujeme podrobnosti

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies