Czech Republic

„Ségru“ máš radši, vyčetl osmiletý kluk matce a po hádce zmizel do tmy

Hádka se strhla v pondìlí veèer na Malé Skále. Chlapec se domníval, že matka má radìji jeho sestru, a tak odešel z domu.

„S sebou si nevzal mobilní telefon a delší dobu se nevracel. Matka o nìj dostala strach a zaèala ho s celou rodinou hledat. Když ho po delší dobì nikde nenašla, obrátila se kolem deváté hodiny veèer na nás,“ uvedla policejní mluvèí Vladimíra Šrıtrová.

Poté, co operaèní dùstojník zalarmoval nìkolik hlídek vèetnì policejního psovoda, se chlapec v poøádku vrátil domù.

„Vydal se pìšky do Železného Brodu na autobusové nádraží. Zde sedl na autobus jedoucí zpìt k nìmu domù a sám se kolem pùl desáté veèer v poøádku vrátil,“ dodala mluvèí. Chlapec tak pìšky urazil zhruba šest kilometrù.

Football news:

FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not