Czech Republic

Šéfkuchař Pohlreich dostal přednostně vakcínu proti covidu, prý byl na seznamu náhradníků

Proti koronaviru se v Èesku oèkuje od konce loòska, pøednostnì vakcínu dostávají zdravotníci a také senioøi, které covid ohrožuje víc než mladší lidi. „Pan Pohlreich byl v naší nemocnici naoèkovanı hned na zaèátku ledna. Naoèkovanı byl vakcínou z druhé dodávky, kterou se u nás oèkovalo,“ øekla serveru mluvèí VFN Marie Heømánková.

Nemocnice podle mluvèí v první fázi udìlala takzvanı seznam náhradníkù, kteøí se mohli oèkovat, pokud zbyly dávky vakcín. „Vytváøeli jsme vlastní seznamy, kde byli zdravotníci z první linie, kteøí se dostávají do kontaktu s covidovımi pacienty, ale vše se rozbíhalo volnìji a seznamy nebyly plné ze strany našich zdravotníkù,“ uvedla. Pohlreich podle Heømánkové o zapsání na seznam projevil velkı zájem. Nemocnice mu pak zavolala, když dávka zbyla.

„Absurdní, naprosto absurdní,“ reagoval Pohlreich na dotaz serveru SeznamZprávy, zda se nechal oèkovat. Podle vyjádøení nemocnice bylo zajišování stravování pro VFN jedním z dùvodù, jak se Pohlreich k pøednostní vakcínì dostal. V hektické dobì jarní vlny koronaviru vaøily restaurace známého šéfkuchaøe pro záchranáøe, hygieniky èi lékaøe až 1700 jídel dennì.

Server poukázal na to, že šéf VFN David Feltl døíve uvedl, že na seznam náhradníkù pro oèkování se mohli dostat lidé, kterım je alespoò 65 let. Pohlreichovi je 63 let. Nyní už nemocnice podle Feltla lidi ze seznamu náhradníkù neoèkuje, protože všechny vakcíny míøí jenom ke zdravotníkùm a lidem nad 80 let.

Vakcínu proti koronaviru dostal bez toho, aby patøil do prioritní skupiny pro oèkování, napøíklad také øeditel Všeobecné zdravotní pojišovny (VZP) Zdenìk Kabátek. Vìc chce vysvìtlit na pondìlním jednání správní rady VZP. Kvùli postupu pøi oèkování ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ) rezignoval jeho øeditel Pavel Bøezovskı. Dùvodem byly informace, že se v ústavu oèkovali vedle zamìstnancù i jejich pøíbuzní. Kvùli oèkování v SZÚ pak ministr zdravotnictví Jan Blatnı (za ANO) odvolal svou námìstkyni Alenu Šteflovou, která se nechala pøednostnì oèkovat spoleènì s manželem.

Kvùli pøednostnímu oèkování podal na vysoké úøedníky trestní oznámení brnìnskı spolek Moravskı ombudsman, ve ètvrtek doputovalo na Vrchní státní zastupitelství v Praze, napsal dnes deník Právo. Oznámení míøí vedle Bøezovského a Kabátka také na královéhradeckého krajského radního pro zdravotnictví Zdeòka Finka èi øeditele nemocnice v Èeském Krumlovì Jindøicha Floriána. Vyslovuje podezøení na trestné èiny maøení úkolu úøední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci, poškozování cizích práv, obecné ohrožení èi neoznámení trestného èinu.

Football news:

Ex-referee Iturralde on the removal of the Broiler: Borderline foul. It was possible to show both yellow and red
Gasperini on 0:1 with Real Madrid: You just need to win in Madrid. There is no need to speculate
Toloi about 0:1 with Real Madrid: Atalanta played a great match. We're still in business, now we have to win
Gasperini made a reverse substitution for Ilicic in the match against Real Madrid. The midfielder went into the box
Man City won for the 12th time in a row away from home. This is a record for clubs in the top division of England
Jesus has scored 16 goals in 27 Champions League appearances. Only Neymar reached this mark faster among Brazilians
Ronald Koeman: Messi has confirmed his great value to Barcelona