Czech Republic

Šéf ruských atletů Jurčenko po čtyřech měsících rezignoval

Jurèenko v krátkém prohlášení uvedl, že doufá, že jeho nástupci se podaøí vyvést ruskou atletiku z krize. Do zvolení nového pøedsedy povede svaz Jurèenkùv zástupce Alexej Plotnikov.

Ruská atletika je již pátım rokem v trestu za opakované porušování antidopingovıch pravidel. Letos v bøeznu navíc obdržela pokutu deset milionù dolarù, z níž mìla bıt polovina uhrazena do 1. èervence. Jurèenko tehdy uvedl, že svaz peníze na pokutu nemá.

Vybranım ruskım závodníkùm nyní hrozí, že pøijdou o možnost startovat v mezinárodních soutìžích alespoò jako neutrální sportovci. Jurèenko nedávno v televizním rozhovoru prohlásil, že takovı krok mezinárodní federace by byl obrovskım zásahem do práv atletù a že ruskı svaz je pøipraven se obrátit na soud.

Jeho pøedchùdce v èele svazu Dmitrij Šljachtin rezignoval loni v listopadu poté, co ho spoleènì s dalšími šesti lidmi Svìtová atletika suspendovala kvùli podezøení, že se pomocí falešnıch lékaøskıch dokladù snažili krıt doping vıškaøe Danila Lysenka.

Football news:

In Valencia, a coronavirus was detected in two people
And yesterday we also played football. The Copenhagen Keeper made 13 saves, Lukaku scored in the drop, Brunu dragged Manchester United into the semi-finals
Daniel Sturridge: I was Bursting with excitement when I saw the Liverpool players celebrate the championship
Southampton midfielder Schweinsteiger passed the examination before transfer to Tottenham
Jurgen Klopp: Tsimikas will fit perfectly in the Liverpool dressing room
Gradecki about the departure Bayer: Very disappointing. Let's try to win the Europa League next season
Barella about 2:1 with Bayer: We put to shame Inter's critics who doubted our unity