Czech Republic

Sednou na štafle a v zimě vydrží celý zápas. Necid děkoval fanouškům Bohemians

Necid se do šance dostal už v sedmé minutì a s pøehledem ji promìnil. Míè pøed témìø prázdnou bránu mu nachystal Matìj Pulkrab, se kterım v útoku zaèal.

„Hráli jsme spolu poprvé. Po dlouhé dobì jsem hrál v systému na dva útoèníky. Myslím, že jsme si vyhovìli. On mi pøihrál, já dal gól. Tak by to mìlo bıt. Vìøím, že spolu odehrajeme víc zápasù,“ øekl Necid.

Jen do vánoc èeká Bohemians utkání pìt. V úterı dohrávají odloženı duel s Jabloncem.

„Není èas pøemıšlet. Za tøi dny hrajeme v Jablonci, musíme si z toho vzít to dobrı i špatnı a pouèit se.“

Co chybìlo k vítìzství?
Urèitì druhı gól a podle mì víc bojovnosti. Jak to vidím já, mìli jsme vyhrávat souboje - to nám chybìlo. Hlavnì ve druhém poloèase jsme se kvùli tomu dostali pod tlak.

Nechybìl vám klid v zakonèení?
Z první šance jsem dal hned gól. Pak jsem mìl další možnost, když mi dával Vojta Novák balon pod sebe. Kluci øíkali, že jsem byl sám, ale já vystøelil z první. Ve druhé pùli jsem balon dobøe trefil, ale gólman udìlal ještì lepší zákrok. 

Frustrovaly vás nìjaké verdikty rozhodèího? Èasto jste se divil. 
Divil. Ale rozhodèí má pravdu a já to neovlivním. Možná jsem se vztekal zbyteènì. Respektuju to, co rozhodèí pískne, nic s tím nenadìlám. V ten moment jsem naštvanej, ale pak to dál neøeším.

Co jste si øekli po zápase s pardubickım brankáøem Boháèem? Po faulu na nìj jste dostal žlutou kartu. 
Já chtìl hrát balon. Omluvil jsem se mu. Známe se už z mládeže ze Slavie, tak jsme se jenom pozdravili a øekli si, jak se máme. 

Pøi gólu Pardubic jste zùstal ležet na pùlce, otøesenı. Co se stalo?
Lítal jsem mezi dvìma hráèi, pøed jednoho jsem se chtìl dostat a on se zpevnil a nechal mi tam loket. Když jsem se zvedl, jen jsem vidìl, jak Pardubice dávají gól. Ale faul to nebyl. 

Vnímal jste fanoušky za zdmi stadionu?
Slyšel jsem je, i když jich bylo málo. Jsem rád, že nás takhle povzbuzují. Pøijdou, sednou si na štafle a v téhle zimì vydrží devadesát minut koukat na zápas, což je super. Tímto bych jim chtìl podìkovat.

Jak tım ovlivnily trable s koronavirem? Minulı víkend jste nehráli. 
Øekl bych, že dost. Každıch pìt dní nìkdo vypadl. Pøipravujete se s nìjakou sestavou, pak z ní tøi kluci vypadnou... Ale to je život, je to pro všechny stejné, musíme se s tím porvat.

Máte speciální motivaci do utkání proti Jablonci? Chvíli jste tam pùsobil.
Tìším se dost. Odehrál jsem tam pùl roku. Tìším se na stadion a celkovì na ten zápas. My tam chceme udìlat body po téhle ztrátì.

Football news:

Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season
Pavlyuchenko on Tottenham: At first, my English was zero. When I drank a beer, I had good English, Spanish, and Portuguese