Czech Republic

Sanitka vezoucí pacientku se srazila s autem, skončila převrácená na boku

Nehoda se stala kolem pùl ètvrté odpoledne na køižovatce ulic Laurinova a V. Klementa v tìsné blízkosti Klaudiánovy nemocnice, kam posádka støedoèeské záchranné služby vezla pacientku.

Pravdìpodobnì pøi prùjezdu køižovatkou se však sanita støetla s èernım osobním autem. Náraz byl tak silnı, že se vùz záchranáøù pøevrátil na bok. 

„Stalo se to hned vedle nemocnice, pro pøeváženou pacientku proto okamžitì pøišel zdravotnickı personál a pøevzal si ji do péèe. Podle prvotního vyšetøení neutrpìla žádné zranìní,“ uvedla mluvèí støedoèeské záchranné služby Petra Effenbergerová.

Záchranáøka z havarované sanitky utrpìla lehká zranìní, po nehodì si stìžovala na bolest bøicha a boku. 

Øidiè sanity se v nemocnici podrobil preventivnímu vyšetøení, které neprokázalo žádné zranìní.  Bez zranìní vyvázla i posádka havarovaného osobního auta.

Podle zjištìní MF DNES jela sanitka se zapnutımi majáky a vezla pacientku s potížemi interního charakteru na urgentní pøíjem.

Pøíèinu a míru zavinìní havárie, která nìkolik hodin komplikovala provoz v centru Mladé Boleslavi, objasní až další policejní vyšetøování.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years