Czech Republic

Samková byla druhá v kvalifikaci na první závod Světového poháru

Ani úøadující mistryni svìta Samkové se v hustém snìžení pøíliš nevedlo. Po startu se dostala doleva mimo ideální stopu do hlubokého snìhu. „Pak už to bylo tlaèení boulí do finiše, hodnì na sílu. Ta mezera je dost, ale v tomhle poèasí jsou rozestupy velké. Žádné velké nadšení z dnešního sportování není, ale výsledek docela jde,“ øekla olympijská šampionka ze Soèi v nahrávce pro média.

Ženská ètvrtfinále jsou v sobotu naplánovaná od 14 hodin, kdy by podmínky mìly být pøívìtivìjší. „Od rána by snad nemìlo snìžit. Mìlo by to jet líp a být to pøíjemnìjší,“ dodala dvojnásobná vítìzka Svìtového poháru Samková.

Její reprezentaèní kolegové skonèili ve ètvrté desítce. Vendula Hopjáková není v optimální kondici po prodìlaném covidu a obsadila 36. místo. Šanci na postup mìl Matouš Koudelka, který ale nemohl nastoupit do druhé kvalifikaèní jízdy, protože si v cíli té první pøi brzdìní vykloubil rameno. Obsadil celkovì 35. místo o tøi pøíèky pøed Janem Kubièíkem.

Football news:

City are racing towards the record set by a team from Wales. In 2016, the New Saints won 27 consecutive games
Flick about Holand in Bayern: Nothing can be ruled out in life
Messi voted in Barcelona presidential election
Liverpool and Real Madrid will compete for Mbappe. Salah may leave amid controversy with Klopp (As)
Pirlo about Ronaldo's rest: He has already scored 20 goals. It is normal for others to score as well. Cristiano-extra advantage
Agent Morabito on the transfer market: We are back in the Doneymar era
The Juve-Porto match will be served by Kuipers, Cakir is scheduled for the Borussia-Sevilla game