Czech Republic

S výjimkou od Blatného. Rangers mohou přicestovat k zápasu na Slavii

Kvùli britské mutaci koronaviru platí zpøísnìná opatøení pøi cestách z Británie vèetnì povinnosti nastoupit do karantény. Ministerstvo zdravotnictví však udìlilo vıjimku podobnì jako v pøedchozím kole Evropské ligy, v nìmž hrála Slavia s Leicesterem. 

Britské kluby musejí v Èesku dodržovat pøísná hygienická opatøení a v zemi pobıvat nejkratší možnı èas.

„Rangers obdrželi od ministerstva zdravotnictví potvrzení umožnìní vstupu do ÈR za úèelem sehrání utkání Evropské ligy se Slavií. Dìkujeme moc,“ uvedl na sociální síti Twitter místopøedseda pøedstavenstva èeského mistra a lídra ligové tabulky Tomáš Syrovátka.

Slavia nastoupí v domácím utkání proti Rangers pøíští ètvrtek od 18:55, odveta je na programu o tıden pozdìji ve Skotsku. Vzhledem k opatøením proti koronaviru stále nemohou do hlediš fanoušci.

Kvùli cestovním omezením mezi jednotlivımi zemìmi se v jarní èásti sezony nìkolik zápasù evropskıch pohárù už muselo odehrát na neutrální pùdì.

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life