Czech Republic

S Ruskem musíme jednat drsně, tak jako oni s námi, říká britský poslanec

„Toto je pøímı útok na zemi èlena NATO. Jedná se o vraždu dvou èeskıch obèanù ve zbrojním zaøízení. Pokud toto není váleènı èin, upøímnì øeèeno nevím, co jiného je,“ vyjádøil se Tom Tugendhat  v nedìli pro britskou televizi Sky News.

Podle britského poslance a pøedsedy zahranièního vıboru by mìly i ostatní zemì vyhostit ruské velvyslance.

„Nemá smysl hostit velvyslance, kterı jediné co dìlá, je prostøedníka mezi lidmi, jež se tváøí jako diplomaté a potom v alianèních zemích páchají teroristické útoky“, øekl Tugendhat.

Podle britského poslance je to jasnì viditelnı vzor chování Ruska, nebo spíše ruského prezidenta Vladimíra Putina, které pokud není pøímo váleènım aktem, pak je urèitì alespoò bojechtivé. Což je podle nìj mimoøádnì škodlivé nejen pro Evropany, ale také pro Rusy.

„Toto je v podstatì a jednoduše jen o Putinovi a jeho úmyslech,“ dodal Tugendhat.

Mnoho zemí již reagovalo na zprávy o vyhoštìní osmnácti pracovníkù ruského velvyslanectví v Praze jako odpovìï Èeska na zjištìní o zapojení pøíslušníkù ruské vojenské služby GRU do vıbuchu ve Vrbìticích.

Podporu Èesku vyjádøila americká ambasáda v Praze, slovenská prezidentka, slovenskı, lotyšskı a britskı ministr zahranièí. Vìc rezonuje i v Rusku: tamní poslanec Leonid Sluckij uvedl, že jde o reakci na dìní v Bìlorusku. Èesko podle ministra vnitra Jana Hamáèka oèekává, že Rusko pøijme odvetná opatøení a vyhostí obdobnı poèet èeskıch pracovníkù ambasády v Moskvì.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude