Czech Republic

Rváči bez rukavic skončili v sanitce. Agateljan i mistryně světa Bytyqi v Ústí slavili

„Nechci øíkat, že to byl úplnì nejt잚í zápas, co jsem mìla. Ale pohodovı ne. Po pauze je trošku t잚í vracet se zpátky,“ odfoukla si svìøenkynì trenéra Lukáše Koneèného, kterı coby promotér Boxing Live poøádal.

Bytyqi drží svìtovı pás v atomové váze organizace WBC, jenže obhajobu komplikuje koronavirus. „Dotáhnout soupeøku z Mexika je risk,“ tvrdí. I proto v pátek boxovala ve vyšší váze do 50,8 kilogramu. A soupeøka jí vzdorovala všech osm kol. „Hodnì se na mì vìšela, nevím, jestli nebyla dobøe fyzicky pøipravená. Já tak nìjak v tréninku až na izolaci (kvùli koronaviru) nepolevovala. Fyzièka byla moje silná stránka.“

V hlavním zápase veèera získal uvolnìnı èeskı titul støední váhy do 72,5 kg domácí a mohutnì podporovanı Viktor Agateljan, v dlouho vyrovnané øeži po deseti kolech nakonec vybodoval Tomáše Bezvodu jasnì 3:0. Za vítìzem pak do ringu „vtrhli“ jeho podporovatelé a fanoušci a slavili dohromady jako fotbalovı tım.

„Obèas mi pøišlo divnı mlátit do kamaráda, vždy s Tomášem jsme boxovali v jednom tımu spoustu let. Je tvrdı a musel jsem si ho udržet, aby mì nepøekvapil nìjakım tìžkım úderem,“ povídal Agateljan s pøipnutım pásem. „Beru to jako novı zaèátek. Krok k tomu, abych mìl nejlepší zápasy, klidnì i venku, a vìtší publikum.“

V ostøe sledované èeské premiéøe drsného bare knuckle boxu, v nìmž se bojuje bez rukavic jen holımi klouby, vyhrál na body svalovec a bıvalı bojovník MMA Michal Øehák. Párkrát poslal Stanislava Eschnera k zemi. Poraženı bijec konèil s nateklım okem, ale oba se do šaten spíš jen dopotáceli.

„Neskonèili úplnì dobøe, odvezla je sanitka do nemocnice,“ pøiblížila Bytyqi. „Pøeju obìma klukùm, a se dají dohromady. A mezi nimi byla z᚝ jakákoli, zdraví je na prvním místì. Doufám, že už se tìch zápasù v Èesku moc neodehraje, je to hazardování se zdravím. Nejsem toho zastáncem.“

Tomáš Šálek, ústeckı Hulk, v tìžké váze odrovnal ve 3. kole Pawla Sowika. Už kolo pøedtím Poláka poprvé uzemnil, rozhodèí duel ukonèil po tøetím poèítání soupeøe. „Vıkon nic moc, byl jsem tuhı, nedokázal jsem se uvolnit. Taky po dlouhé dobì boxovat na Slunetì, to je srdcovka. Nejsem spokojenı, vydal jsem ze sebe tak 50 procent. Naštìstí jsem silnı byl dost, proto jsem vyhrál,“ komentoval svùj zápas Šálek.

Prı se nechal unést atmosférou. „Až moc jsem si to užíval. Asi jsem trošku zapomnìl, že jsem tady šéf a musím ukázat super vıkon. Soupeø na to, že byl o deset kilo lehèí, ránu mìl. Nìco jsem schytal, ale naštìstí jsem ocelovı a nic to se mnou neudìlalo.“

Na galaveèeru v hale Slunety, kam mohlo kvùli anticovidovım opatøením 750 divákù, se pøedstavila i Jaromíra Koneèná, dcera promotéra a bıvalého profesionálního mistra svìta. Ètrnáctiletá školaèka zdolala 2:1 na body Valentinu Vackovou.

Football news:

The first match between Ajax and Liverpool is Cruyff's favorite. Because of the fog, the stands did not see the goals, van Gaal slipped through without a ticket, and watched from the commentary room
Real Madrid conceded three goals in the first half of a Champions League home game for the first time since 2000
Arsene Wenger: Griezmann has to play in the centre, he is hardworking and passes well. But this is the zone and Messi
The guards would not let striker Borussia stadium on Tuesday by the coach of Inter. Markus presented a photo from the Internet
Woodward said that Manchester United is not aware of the negotiations on the creation of the European Premier League
Griezmann, Coutinho, Busquets and Roberto discuss new contracts with Barca with a reduced salary
Drogba on the inclusion of Cech in the squad for the season: I'm on my way to the Chelsea base