Czech Republic

Rusové berou Karjalu jako přípravu juniorů, posílají výběr do 20 let

Mužstvo ve Finsku také povede kouè dvacítky Igor Larionov.

„Start na turnaji Karjala bude pro tım skvìlá mezinárodní zkouška. Mladí hráèi navíc získají i odpovìdnost, nebo budou budou hrát jako (seniorskı) reprezentaèní tım,“ uvedl Trejak na oficiálním svazovém webu.

Hráèi si navíc vyzkouší život v „bublinì“, kterı je èeká i na juniorském MS. I v Helsinkách budou mít hokejisté omezenı pohyb jen mezi hotelem a Hartwall arénou, kde se bude turnaj hrát. Zápasy budou také až na vıjimku pro domácí vıbìr bez divákù. „Takže to bude dobrá pøíprava i po mentální stránce,“ øekl Trejak.

Rusové se rozhodli vyslat na sever Evropy mladé hráèe i proto, že øada starších mìla v minulıch dnech èi tıdnech zdravotní problémy. „Mnoho z nich mìlo koronavirus, nìkteøí s komplikacemi, jiní se stále zotavují. Vìtšina starších hráèù v této situaci uvítá (reprezentaèní) pøestávku. Na dalším turnaji Euro Hockey Tour už urèitì budou hrát,“ podotkl šéf ruského hokeje.

Ruští hokejisté do turnaje vstoupí ve ètvrtek 5. listopadu, kdy se utkají s domácím Finskem. V sobotu nastoupí proti Švédsku a v nedìli proti èeskému vıbìru, jehož složení oznámí reprezentaèní trenér Filip Pešán pøíští tıden ve ètvrtek. Tım by mìli tvoøit hráèi ze zahranièních soutìží, extraligová mužstva totiž mají s ohledem na vládní opatøení kvùli šíøení koronaviru omezené tréninkové podmínky.

Nominace hokejistù Ruska na turnaj Karjala

hráno v Helsinkách (5.-8. listopadu)

Brankáøi: Jaroslav Askarov (Petrohrad), Artur Achamov (Kazaò), Vsevolod Skotnikov (CSKA Moskva)

Obránci: Kirill Kirsanov, Jegor Šechovcov (oba Petrohrad), Artìmij Kòazev (Kazaò), Dmitrij Kostìnko (Togliatti), Šakir Muchamadullin (Ufa), Ivan Rogov (Èerepovec), Nikita Sedov (Soèi), Daniil Èajka (CSKA Moskva), Semjon Èisakov (Omsk)

Útoèníci: Daniil Alalykin, Rodion Amirov, Danil Baškirov (všichni Ufa), Vasilij Podkolzin, Jegor Spiridonov, Marat Chusnutdinov (všichni Petrohrad), Jegor Afanasjev, Tachir Mingaèjov (oba CSKA Moskva), Arsenij Gricjuk, Jegor Èinachov (oba Omsk), Zachar Bardakov (Podolsk), Maxim Berjozkin (Jaroslavl), Maxim Grošev (Nižnìkamsk), Dmitrij Zlodìjev (Dynamo Moskva), Ilja Safonov (Kazaò)

Football news:

Manchester City reached the 1/8 final of the Champions League
The world says goodbye to Maradona. Even the English forgot about the Hand of God and recognized the greatness of the legend
Mourinho bought the Hamon Region for 500 pounds. He promised this if the defender does not beat Mahrez
River paid tribute to Maradona. Diego played for the club's superclasico Rivals
Unknown stories about Diego: as a child, there was not enough food for the whole family, my mother skipped dinner, at the first job I poisoned cockroaches
Pele on Maradona's death: I lost a great friend and the world is a legend
Due to Maradona's death, Boca juniors' playoff game in the Copa Libertadores was postponed for a week