Czech Republic

Rusko poslalo do Prahy pro vyhoštěné diplomaty ‚Putinův‘ Iljušin. Velký speciál pojme přes 400 lidí

Letištì Praha mìlo plánovanı pøílet ruského vládního speciálu potvrzenı už kolem poledne. „Mohu sdìlit, že ten speciál máme nahlášenı. Další informace ale poskytnout nemohu,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvèí spoleènosti Klára Divíšková. Iljušin Il-96 s registraèní znaèkou RA-96017, kterı pøi cestách používá také ruskı prezident Vladimir Putin, odstartoval z moskevského letištì Vnukovo krátce po poledni støedoevropského èasu. V Praze pøistál zhruba v pùl tøetí odpoledne a odletìt by mìl asi o dvì hodiny pozdìji.

Pùvodnì se pøitom spekulovalo, že 18 vyhoštìnıch ruskıch diplomatù a jejich rodiny odveze ruskı národní dopravce Aeroflot. Na pravidelnou linku z moskevského Šeremejeva do Prahy a zpìt mìla proto aerolinka nasadit velkokapacitní Airbus A330 oproti menšímu Airbusu A320. Nakonec však z tìchto plánù sešlo a obvyklı stroj Aeroflotu s registrací VP-BIJ opustil Prahu ve 12:50 místního èasu.

Na jakém terminálu pražského letištì širokotrupı letoun Iljušin, kterı v klasické konfiguraci pojme až 435 cestujících, vyhoštìné diplomaty vyzvedne, zatím není jasné. Opustit Èeskou republiku však diplomaté s rodinami musí do dnešní pùlnoci. O víkendu to oznámili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáèek (ÈSSD) poté, co oznámili, že za vrbìtickım vıbuchem je ruská rozvìdka.

Podle Hamáèka všichni vyhoštìní Rusové pracují pro tajné služby. „Rozbili jsme tím rezidentury ruskıch tajnıch služeb SVR a GRU u nás. U každého ze seznamu vyhoštìnıch Rusù mohou naše služby dokázat a potvrdit jejich pøíslušnost k ruskım zpravodajskım službám. Jsou to lidé, kteøí vedli zpravodajské operace,“ øekl vicepremiér Jan Hamáèek v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Rusko v reakci vyhostilo 20 pracovníkù èeské ambasády v Moskvì. Do Prahy by mìli dorazit v pondìlí veèer. Èeská republika pracuje na vyslání vlastního vládního speciálu a zároveò zvažuje odvetnı krok na ruskou reakci.

Football news:

Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia