Czech Republic

Ruská policie nejspíš zadržela „Povolžského maniaka“, zabil desítky seniorek

Policie Tagirova podezírá z 26 vražd starších žen ve 12 regionech zemì, píše server Meduza. Zadrženı se prı u vıslechu pøiznal a rozplakal. 

Zatèení podezøelého z vražd seniorek v Povolží a na Urale v úterı potvrdila mluvèí ministerstva vnitra Irina Volková, jeho jméno ani pøesnı poèet obìtí, z jejichž smrti ho vyšetøovatelé podezírají, neuvedla.

„V letech 2011-2012 v Povolžském a Uralském federálním okruhu došlo k sérii vražd starších lidí. Neznámı èlovìk uškrtil více než 20 osamìlıch žen,“ uvedla v prohlášení Volková. 

Vrah podle ní využíval dùvìry penzistek, když se vydával za zamìstnance komunálních nebo sociálních služeb. Jakmile pronikl do bytu, ženy uškrtil a ukradl jejich úspory.

Server Kommersant píše, že vraždící lupiè mìl na sobì vždy rukavice a na podlahu rozsypal èisticí prostøedky, aby ztížil práci policejním psùm. 

Server Meduza pøipomíná, že „Povolžskému maniakovi“ je pøipisováno od 19 do 32 vražd v Kazani, Samaøe, Saratovu, Èeljabinsku, Jekatìrinburku a dalších mìstech. Další zdroje uvádìjí, že jeho obìtem bylo od 75 do 90 let.

Jak se policii po letech pátrání podaøilo pøijít na stopu údajnému sériovému vrahovi, zatím není jasné. Volková zmínila, že vyšetøovatelùm pomohly vzorky DNA, které odebrali na místech èinù. Podle nìkterıch zdrojù byl Tagirov už v roce 2009 trestán za krádež.

Policie za informace vedoucí k dopadení „Povolžského maniaka“ nabídla v roce 2017 odmìnu tøí milionù rublù (pøes 866 000 korun). Bìhem let, co ho nemohla dopadnout, se v Rusku spekulovalo, že je buï ve vìzení za jinı zloèin, nebo už nežije.

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017