Czech Republic

Rozner poprvé vyhrál na golfové European Tour, uspěl v Dubaji

Sedmadvacetiletı Rozner v hlavním mìstì Spojenıch arabskıch emirátù zvítìzil se skóre -25 a s náskokem dvou ran pøed ètveøicí soupeøù vèetnì Anglièana Andyho Sullivana, kterı vedl po tøech kolech. Rozner na nìj pøed startem finálového kola ztrácel ètyøi údery.

„Hodnì to pro mì znamená,“ øekl Rozner, kterı se doèkal triumfu ve 24. startu na European Tour. „Tohle je podivnı rok, na celém svìtì je to tìžké. Že se mi to tady takhle krásnì povedlo, je skvìlé,“ radoval se Francouz.

V Dubaji mìl startovat také èeskı hráè Ondøej Lieser, ale o turnaj pøišel kvùli pozitivnímu testu na koronavirus. Èerstvı vítìz Challenge Tour musel po kontrole v dìjišti do karantény a ukonèil sezonu.

Dubaj Championship

turnaj série European Tour (dotace 1,2 milionu dolarù, par 72)

1. Rozner 263 (63+69+67+64), 2. Lorenzo-Vera (oba Fr.) 265 (69+66+65+65), Laporta (It.) 265 (65+69+65+66), Wallace 265 (63+67+67+68) a Sullivan (oba Angl.) 265 (61+66+68+70), 6. Forrest (Skot.) 267 (66+68+70+63).

Football news:

Neymar: Thank God for the charisma. I have a gift to be different from the rest
Wayne Rooney: It's time to lead the younger generation. I had a great career
Lineker on Rooney: One of our greatest players. England would have won Euro 2004 had he not been injured
Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session