Czech Republic

Roční chlapec měl zlomené téměř všechny kosti, matku obvinila policie

Tøiadvacetiletá žena pøivezla dítì 24. února na ošetøení do Oblastní nemocnice v Trutnovì. Tamní lékaø se poté obrátil na policii.

„Z pøedbìžné zprávy od pøibrané znalkynì z oboru zdravotnictví vyplynulo, že mìl chlapec nejen èerstvé zlomeniny obou dolních konèetin, ale i zlomeniny staršího data. Bylo zjištìno, že dítì mìlo za svùj krátkı život témìø všechny kosti zlomené,“ uvedla mluvèí hradecké policie Iva Kormošová.

„Zranìní, která byla zpùsobena opakovanım tupım násilím rùzné intenzity, pøi kterıch dítì zažívalo muèivé útrapy, byla zhodnocena jako takzvanı syndrom tıraného dítìte,“ øekla mluvèí.

Policisté zjistili, že matka má ještì dìti ve vìku 5 a 6 let, které jí byly v roce 2017 odebrány.

V minulém tıdnu vyšetøovatel z hradeckého krajského odboru obecné kriminality ženu obvinil z tìžkého ublížení na zdraví.

Jelikož vyšetøovatel mìl dùvodnou obavu, že žena bude v trestné èinnosti pokraèovat nebo uprchne, dal státnímu zástupci podnìt na vzetí do vazby. Soudce s návrhem státního zástupce souhlasil a ženu do vazby poslal.

Football news:

Bayern: We do not approve of Flick's unilateral statements. We will continue negotiations
Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better