Czech Republic

Řidička vjela před vlak, jeden člověk v autě zemřel a dva se zranili

K nehodì u obce nedaleko krajského mìsta ihned zamíøily tøi posádky Zdravotnické záchranné služby (ZZS) spoleènì s vrtulníkem Letecké záchranné služby. V autì jeli tøi lidé.

„Bohužel jedna z osob utrpìla závažná zranìní nesluèitelná se životem a svım zranìním na místì podlehla,“ popsala mluvèí ZZS Zuzana Fajtlová.

V autì cestovali tøi lidé, jeden nehodu nepøežil.

Dalšího zranìného èlovìka odvezli záchranáøi s lehkımi až støednì tìžkımi zranìními v oblasti hlavy a hrudníku do traumacentra èeskobudìjovické nemocnice.

„Tøetímu úèastníkovi nehody poskytli neodkladnou resuscitaèní péèe a v kritickém stavu ho transportovali do èeskobudìjovické nemocnice,“ doplnila Fajtlová.

Kdo z posádky automobilu zemøel, nechce policie vzhledem k okolnostem sdìlit. Patnácti cestujícím ve vlaku ani strojvedoucímu se nic nestalo.

Na místì zasahovali také hasièi. „Nikoho nevyprošovali. Asistovali zdravotníkùm pøi ošetøení zranìnıch a transportu do sanitek, zajistili místo nehody a zabezpeèili auto i vlak,“ sdìlila mluvèí hasièù Vendula Matìjù.

Na místo dorazil také psycholog hasièù a èlen hasièského posttraumatického tımu.

Podobná nehoda se stala o pár hodin døíve na Písecku u obce Okrouhlá nedaleko Milevska. Tam øidiè BMW vjel na pøejezdu pod vlak a skonèil s tìžkım zranìním v nemocnici.

U obou železnièních pøejezdù upozoròuje øidièe na projíždìjící vlak zvukové a svìtelné vıstražné zaøízení.

„Jeho funkènost i pøesné prùbìhy a pøíèiny obou závažnıch nehod budou vyšetøovat dopravní policisté spoleènì s kriminalisty,“ dodal policejní mluvèí Jiøí Matzner.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude