Czech Republic

Řidič vjel na přejezd, vlak jeho auto po nárazu tlačil ještě 300 metrů

K nehodì okamžitì vyrazila nejbližší posádka s lékaøem. „Záchranáøi ošetøili jednoho zranìného, kterého po stabilizaci stavu pøevezli s podezøením na vážnìjší mnohaèetná poranìní do èeskobudìjovické nemocnice,“ informovala mluvèí Zdravotnické záchranné služby Jihoèeského kraje Zuzana Fajtlová. 

Situaci komplikovalo poèasí, kvùli velké mlze na místì nemohl pøistát vrtulník letecké záchranné služby. 

Po srážce vláèel vlak auto po kolejích ještì 300 metrù.

Po srážce vláèel vlak auto po kolejích ještì 300 metrù.

Nehoda omezila na nìkolik hodin vlakovou dopravu. „Pro cestující jsme zajistili náhradní autobusovou dopravu. Pøedbìžnì dispeèeøi uvádìjí, že by mìl provoz opìt fungovat v pùl druhé odpoledne. Èas se ale mùže ještì zmìnit,“ sdìlila mluvèí Èeskıch drah Gabriela Novotná.

Jak pøesnì se nehoda na pøejezdu se svìtelnou signalizací stala, zatím není jasné. „Pøíèinu a další okolnosti na místì vyšetøují policisté,“ dodal mluvèí jihoèeské policie Jiøí Matzner.

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life