Czech Republic

Rezervační systém k očkování se dočká aktualizace. Představí ji Blatný

Centrální rezervaèní systém pro oèkování proti covidu-19 je zatím dostupnı vybrané skupinì populace. Hlásit se do nìj zatím mohou lidé starší 80 let.

Systém se spustil v pátek 15. ledna v osm hodin ráno, lidé si však krátce po spuštìní stìžovali, že systém pro oèkování nereaguje a je zøejmì pøetíženı. Již zhruba po hodinì od spuštìní systém hlásil, že kapacita je vyèerpaná. Podle informací Chytré karantény se do registraèního systému zapsalo již bìhem pátku 25 procent starších 80 let. 

K oèkování se od pátku registrovalo více než 180 000 lidí starších 80 let. Termín pro podání vakcíny dostalo z online registraèního systému 63 000 z nich. Údaje v úterı veèer sdìlil vládní zmocnìnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. 

Blatnı ve Snìmovnì øekl, že k úterním 11:00 bylo v Èesku podáno témìø 130 000 vakcín proti koronaviru. Naoèkováno je tak podle nìj 1,3 procenta populace, což je prùmìr v Evropì. 

Vedle toho pokraèuje oèkování zdravotníkù a zamìstnancù a klientù domovù pro seniory nebo domovù se zvláštním režimem urèenıch pro pacienty s demencí.

Pøi oèkování proti koronaviru zatím ze všech zemí postupuje nejrychleji Izrael, kterı oèkoval více než 25 procent obyvatel. V zemích Evropské unie je na tom nejlépe Dánsko, které dosud naoèkovalo pøes 2,5 procenta populace, následuje malá Malta a Slovinsko.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7