Czech Republic

Remdesivir chceme dostat do tabletek. Funguje i na mutace, říká český vývojář

Loni jste øekl, že si o Remdesiviru povídáte i s rodinou u veèeøe. Ještì to tak stále je, nebo už probíráte jiné antivirotikum?
Samozøejmì je to poøád aktuální, ale témat tıkajících se koronaviru je víc. Tøeba vakcinace a kdy pøijdou èlenové rodiny na øadu. Loni bylo diskusí k Remdesiviru u našeho stolu více. Bìhem zimní vlny byly ve Spojenıch státech hospitalizovány více než dva miliony pacientù a nejménì u poloviny se použil Remdesivir. To je velkı úspìch. Tím, že Remdesivir v USA získal povolení od FDA (Úøad pro kontrolu potravin a léèiv) koncem øíjna a teï už je schválen ve více než padesáti zemích, jsme pokroèili k dalším tématùm, tøeba k dalším formám Remdesiviru, a už je to jeho inhalaèní, nebo orální forma.

Bìhem jednoho roku by se nám mìlo podaøit zjistit, jestli orální forma je užiteèná na léèbu pacientù s covidem.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude