Czech Republic

Registrace zdravotníků na očkování se odkládá, zdržuje ji propojení databází

Zdržení pro iDNES.cz potvrdil i šéf lékaøské komory Milan Kubek. „Pan plukovník Petr Šnajdárek (šéf Chytré karantény, pozn. red) øíkal, že by se to mohlo posunout na pøíští pátek. S tím jsem nesouhlasil, tak doufám, že to bude alespoò do pátku. Mìlo by to být nìkdy pøíští týden,“ øekl šéf komory Kubek, který podle svých slov ze zdržení nadšený není. 

„Musel jsem vzít na vìdomí, že nyní funguje systém, kdy oèkují nemocnice svoje zdravotníky èi v kraji na základì urèité kolegiality,“ doplnil Kubek.

Ke spuštìní dojde nejpozdìji 22. ledna

Ministr zdravotnctví Jan Blatný na dotaz iDNES.cz, zda se pondìlní termín rezervací posouvá odpovìdìl: „Je nutné provázat (systém registrací, pozn. red.) na databázi zdravotníkù. Aby se nezneužívala.“ 

Mluvèí resortu Barbora Peterová uvedla, že ke spuštìní dojde nejpozdìji 22. ledna.

Podle Kubka se na oèkování budou moci pøihlásit zdravotní sestry, laboranti nebo zubaøi a jejich sestry. „Je to dojednáno pro úplnì všechny zdravotníky. V zákonì je seznam zdravotnických povolání. V registraci k oèkování má být speciální okénko, které vyplní a na základì toho dostane prioritu,“ øekl šéf komory. Podle Kubka mìl rezervaèní systém pro zdravontíky fungovat už od pátku.

Nìkdo by mohl lhát, že je zdravotní sestra

„Vèera (ve ètvrtek pozn. red.) jsem se dozvìdìl od pana Šnajdárka i pana ministra, že se to zpozdí, protože jakmile zkušebnì ten systém spustili, tak jim to nìkdo hacknul,“ upozornil pro iDNES.cz Kubek. 

Vládní zmocnìnec pro IT Vladimír Dzurilla potvrdil, že k jistému incidentu došlo. „Byl to útok, jaký zažíváme všichni, opravdu nešlo o nic vážného. Rozhodnì se ale nikdo nikam nedostal,“ ubezpeèil.

Podle Kubka je nyní dùležité provázat systém s národním registrem zdravotnických pracovníkù, aby byla možná kontrola. 

„Kontrola by byla možná na místì, ale to by znamenalo, že by si tam nìkdo mohl zalhat, že je zdravotní sestra. Pøišlo by se na to až v momentì, kdy by dotyèný pøišel na oèkování, ale zbyteènì by to zahlcovalo systém. Pak by tam najednou bylo volné místo,“ dodal šéf komory Kubek.

Football news:

Manchester United and Leeds are Interested in 30-year-old defender Torino Nkulu
The only time he got mad at me was when I put the kettle whistle on the tailpipe of his car. English coach Glen Roeder has died
Mark Clattenburg: I am amazed that Manchester United were not allowed to kick a penalty for an obvious play by the hand of Hudson-Odoi. How not appointed after VAR-a mystery
Lucas Vazquez asks to increase his salary by 15%, Real Madrid wants to reduce it by 10%
Arteta can lead Barcelona. He is Laporte's candidate
Ismailov asked Nurmagomedov to support Anzhi. Habib replied
Boyarintsev about the time in Nosta: The metallurgical plant was puffing at the top of its lungs. The sediment on the field fell out, sometimes