Czech Republic

Ředitel nemocnice v Českém Krumlově rezignuje, nechal očkovat příbuzné a známé zaměstnanců

Podle Kuby øeditel porušil jihoèeskou vakcinaèní strategii a naboural dùvìru Jihoèechù v systém. Florián øekl, že odstoupí co nejdøív a že jiní by mìli posoudit, zda udìlal nìco špatnì.

„Myslím si, že je pro nemocnici dobøe, aby rezignace byla co nejdøív, aby nebyl chaos, protože teï tam budu bez autority,“ øekl øeditel.

Kuba uvedl, že Florián vytvoøil neprùhlednı systém rozdìlování oèkovacích vakcín mimo okruh prioritnì urèenıch skupin. „Je naprosto nepøijatelné, aby v této chvíli byla dùvìra Jihoèechù v celı vakcinaèní systém takovımto zpùsobem nabourána,“ prohlásil Kuba.

„Jihoèeši musí mít jistotu, že oèkování je transparentní a ne že se nìkdo dostane k vakcínì proto, že je nìèí známı nebo kamarád. Všechny øeditele jsem na to od samého poèátku upozornil. Neumím si pøedstavit, že by pan øeditel dál stál v èele nemocnice,“ dodal hejtman.

Florián øekl, že hejtman má právo vybrat si správce svıch nemocnic a že odstoupí. Ke Kubovu obvinìní, že naboural dùvìru Jihoèechù v oèkovací systém, uvedl, že se Kubovıch naøízení nedržel ve 100 procentech. „Jsem v nemocnici 40 let, tak a posoudí nìkdo, kdo zná moji práci, jak moc je špatné, co jsem udìlal,“ dodal øeditel. 

Informaci, že øeditel budoval „oèkovací depo“ pro pøíbuzné a známé zamìstnancù nemocnice, pøinesl server Seznam Zprávy. Na seznamu bylo zhruba 200 lidí, asi 30 z nich už vakcínu dostalo. Øeditel Seznam Zprávám øekl, že jména slouží jako záloha pro pøípady, kdy po oèkování preferovanıch skupin zùstanou volné vakcíny, jež je tøeba v omezeném èase využít. 

Podle Floriána kromì lidí nad 80 let na Èeskokrumlovsku všechny z preferovanıch skupin oèkovali. „Nemáme registry seniorù. Takže jsme oèkovali ty seniory, které jsme našli. Tøeba i mezi pøíbuznımi našich zamìstnancù nebo jejich známımi,“ øekl Florián.

Ètyøiašedesátiletı Florián nastoupil do nemocnice v Èeském Krumlovì v roce 1981. Je èlenem ÈSSD, pùsobil i jako krumlovskı radní. V roce 2016 kandidoval za sociální demokraty do Senátu, ve druhém kole prohrál s Tomášem Jirsou z ODS.

Football news:

Manchester United and Leeds are Interested in 30-year-old defender Torino Nkulu
The only time he got mad at me was when I put the kettle whistle on the tailpipe of his car. English coach Glen Roeder has died
Mark Clattenburg: I am amazed that Manchester United were not allowed to kick a penalty for an obvious play by the hand of Hudson-Odoi. How not appointed after VAR-a mystery
Lucas Vazquez asks to increase his salary by 15%, Real Madrid wants to reduce it by 10%
Arteta can lead Barcelona. He is Laporte's candidate
Ismailov asked Nurmagomedov to support Anzhi. Habib replied
Boyarintsev about the time in Nosta: The metallurgical plant was puffing at the top of its lungs. The sediment on the field fell out, sometimes