Czech Republic

Řečtí vědci objevili zkamenělý strom, stáří odhadují na 20 milionů let

O objevu píše agentura Reuters. Strom byl objeven pøi práci na silnici nedaleko zkamenìlého lesa, pøírodní památky zanesené na seznamu evropských geoparkù UNESCO. Pøírodní úkaz s rozlohou 15 tisíc hektarù vznikl pøed miliony let, kdy tehdejší subtropický les zalila láva pøi vulkanické erupci.

Je to poprvé od roku 1995 - kdy na místì zaèaly vykopávky - co výzkumníci objevili zkamenìlinu s koøeny i vìtvemi.

„Je to jedineèný objev,“ uvedl Nikos Zuros z ostrovního Muzea pøírodní historie. Strom vysoký 19 metrù se podle nìj zachoval v úžasném stavu. Na stejném místì výzkumníci døíve nalezli i listy ovocných stromù a zvíøecí kosti, což jim pomohlo urèit podobu tehdejšího ekosystému.

Football news:

Antonio Cassano: Juve bought Ronaldo to win the Champions League, but the results got worse. They took Serie A without him
Manchester United could buy Pau Torres from Villarreal. Kunde from Sevilla is too expensive
Lautaro Martinez: I negotiated with Barca, but that's in the past. I will sign a new contract with Inter
Miguel Veloso: Ronaldo is like Jordan, he's a legend. Cristiano will be the best scorer in the history of football
Dallas Hara forward: If Messi goes to MLS, I will kiss his feet
Manchester United are ready to consider offers for De Gea and Martial. Henderson wants to leave if the Spaniard stays
Carlos Bianchi: Messi is still able to dribble the whole team in some games. He is unique, like Ronaldo and Zlatan