Czech Republic

Řecké rozhodnutí o povinných testech Babiše překvapilo, krizový štáb nyní musí řešit posílení testovacích míst

Øecko kvùli rùstu poètu nakaženıch koronavirem zavedlo povinné testy pro obèany Èeska, Švédska, Belgie, Španìlska a Nizozemska, opatøení platí od 17. srpna. „Je to pro nás pøekvapení. Psal jsem ráno øeckému premiérovi (Kyriakosovi Mitsotakisovi), aby se na to ještì podívali,“ øekl Babiš. Argumentoval pøitom pondìlním poklesem poètu novì odhalenıch nákaz v Èesku.

Èeskı premiér oznaèil situaci za nepøíjemnou, podle nìj do Øecka létá tıdne na 5000 èeskıch turistù. O záležitosti v úterı ráno jednal s krizovım štábem. „Oni øeší, jak posílit odbìrová místa, øešíme to, aby to lidi stihli (nechat se testovat),“ øekl Babiš.

Turisté z vybranıch zemí, kteøí pøilétají do Øecka, musí od pøíštího tıdne pøedkládat maximálnì tøi dny starı negativní test na covid-19. Test bude Øecko požadovat také od všech ostatních osob, které do zemì pøijíždìjí pøes pozemní hranièní pøechody.

Football news:

Roma were awarded a technical defeat in the match against Verona. The club wrongly stated Diawara
Italian sports Minister: we will do everything To make the stadiums open again, from October 8
Morata will receive 7.5 million euros a year in See. He took a pay cut for a move
Liverpool made a request for Dembele's loan in June. The Frenchman decided to stay at Barca
Sane on Robben and Ribery: I don't allow comparisons. The two of them have been world-class for 10 years
Atletico defender Jimenez has contracted the coronavirus. The club canceled morning training as a precaution
Canidia about Messi: Leo gets lost and suffers when his team is not the best on the field