Czech Republic

RECENZE: Nechci skončit jako USA! volá Sufjan Stevens. Naději ale neztrácí

Sufjan Stevens bìhem koncertu v rámci newyorského Panorama Music Festival (23. èervence 2016) | foto: Profimedia.cz

Osmı poèin v hudebníkovì diskografii totiž mísí vše, co Stevens dosud pøedvedl. Subtilní balady, které pøinesla pøedchozí populární deska Carrie & Lowell. Milované bendžo, které vévodí nejznámìjšímu songu Mystery of Love, jenž mu díky snímku Dej mi své jméno vynesl nominaci na Oscara. Symfonické pasáže, kterımi je prodchnuta slavná koncepèní deska Illinois. 

Sufjan Stevens - The Ascension

Sufjan Stevens - The Ascension

Nic z toho však na aktuálním poèinu posluchaè nenajde v èisté formì. The Ascension je nìco jako syntéza toho všeho, Stevens si z každé polohy bere nìco, aby vytvoøil postmoderní mix plnı elektroniky, køehkıch melodií i hutnıch symfonickıch ploch.

Je pøitom až zneklidòující, s jakou jistotou dokáže balancovat na hranì nekompromisního umìní a popové pøístupnosti. Dùkazem toho jsou nadužívané dìtské sbory: zatímco všude jinde by znìly jako èistı kıè, v pøípadì Stevensovy tvorby vždy trefí cíl a vynášejí posluchaèe kamsi do oblak.

Zemøít šastnı

Novinka The Ascension se tak svou sytou barevností nejvíce podobá deset let starému albu The Age of Adz. Hudebníkovo opus magnum sice nepøekonává, ale nabízí smìlé pokraèování, druhı díl. Jsme o deset let starší a to, co v roce 2010 leckdo jen tušil, nabıvá nyní jasnıch kontur, snaží se vyjádøit Stevens.

Nejsrozumitelnìji tak patrnì èiní v první singlu, dvanáctiminutové písni America, která album uzavírá. „Nedìlejte mi to, co jste provedli Americe,“ opakuje zde køehkı refrén. „Nechci bıt centrem vesmíru, nechci bıt souèástí téhle ostudy,“ zpívá pak jeho zasnìnı hlas v dalším singlu, pøístupné Video Game.

The Ascension

Hodnocení­: 80 %

Jsou to naštìstí jen dvì z mála míst, kde je Stevens tak adresnı. Posluchaèe totiž pøedevším provádí albem jako mnohoznaènım dokumentem. Každı refrén lze brát jako lament nad stavem svìta (Ursa Major) a zároveò jako soukromé introspektivní postesknutí zpìvákovy duše (Tell Me You Love Me). Oproti tvorbì podobnì rozkroèeného Thoma Yorka z britskıch Radiohead však Stevensova tvorba zní vždy nadìjnì. Mantru „chci zemøít šastnı“ ostatnì neustále opakuje v písní Die Happy.

Pro toho, kdo nedá na první poslech, kdo se rád až chirurgicky pitvá ve vrstvách jednotlivıch skladeb, je Ascension jasnou volbou. Takovou trpìlivost totiž dokáže Sufjan Stevens odmìnit vrchovatì.

Football news:

Berg reached the Champions League group at 34 - probably the last one in his life. And I chewed out that very victory for Krasnodar
Ronaldo scored the 750th goal of his career. 450 of them are for real
Chiesa scored for the first time for Juventus-Dynamo Kyiv
Griezmann scored for the first time in 3 consecutive games for Barca. He has 5 goals in his last 7 matches for the club
Braithwaite has scored 5 (4+1) points in Barca's last 3 games. He had not scored in 13 games before
Pavel Nedved: Juventus doesn't depend on Ronaldo. Any team will miss such a player
Holand and Jan will not play Lazio due to muscle injuries