Czech Republic

RECENZE: Jinou krajinou putuje zpěvačka Nina Berglová zcela přirozeně

Slovenská zpìvaèka Nina Berglová na albu Inou krajinou za vydatné spolupráce jazzového kontrabasisty Štefana Bartuše zcela pøirozenì a s lehkostí propojuje jazz s lidovou hudbou.


Zpìvaèka Nina Berglová | foto: Slnko Records

Berglová a Bartuš pracují s folklorními melodiemi, fragmenty textù, nápìvy z rùzných oblastí Slovenska a výsledkem je opravdu „jiná krajina“. Okouzlující hudební svìt plný muzikantské a pìvecké bravury na jedné stranì, pokory a úcty ke koøenùm, k hudebnímu odkazu pøedkù pak na stranì druhé.

Písnièky jsou do znaèné míry postavené právì na kontrastu „lidovek“ a jazzových aranží, èímž vzniká jakési zvláštní napìtí, zároveò však i lehkost a hravost. V Pofukaj, povievaj hudební doprovod opravdu zurèí, klokotá, vede dialog se zpìvní linkou a výsledkem jsou až hmatatelné obrazy svìží zarosené louky za letního rána.

Inou krajinou

Hodnocení­: 75 %

Poslouchat Inou krajinou znamená ponoøit se do svìta, kde èas bìží trochu jiným tempem.

Není to nijak složitá hudba, pøi vší instrumentální vybroušenosti jde pøedevším o zpìvné a melodické písnièky, pøesto je dobré se do poslechu plnì ponoøit a vnímat každièký záchvìv, tón a nápìv. Pak teprve nastane plné porozumìní a propojení.

Recenze: Kukaèky 60 %, Rychle a zbìsile: Tokijská jízda 50 %, Prci, prci, prcièky: Školní sraz 40 %, Miss Hanoi 50 %, Pašerák 50 %, Psí láska 65 %, 22 výstøelù 60 %, Èarodìjùv uèeò 60 %, Plán útìku 60 %, To 65 %, Oslnìni sluncem 55 %, Pøíbìh kmotra 60 %, Miluji tì modøe 30 %, Mongol 70 %, Podfukáøi 60 %, Dokonalá lež 55 %, Krvavá nevìsta 60 %

Klíèová slova: Všechnopárty, Michaela Kuklová, Milionáø mezi námi, Božena Nìmcová

Nepøehlédnìte: Nominace Èeský lev, nový seriál Zloèiny Velké Prahy

Football news:

Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December
Aubameyang pro 3-2 with Benfica: Arsenal showed character and deserved to win
Douglas Costa compared Bayern under Pepe and Flick: I used to like the style more