Czech Republic

Rádio Impuls vzpomíná na Karla Gotta, jeho hity zní každou hodinu

Odpoledne navíc pøijde na rozhovor do poøadu Rádia Impuls Fanda a jeho èeská banda Ilona Csáková, která slaví 50. narozeniny, a rovnìž zavzpomíná na spolupráci s Karlem Gottem.

Na Zlatého slavíka bude vzpomínat i napøíklad Èeský rozhlas Dvojka a regionální stanice Èeského rozhlasu. Pro posluchaèe si pøipravily nejvìtší hity a také speciální vysílání.

Karel Gott bìhem kariéry prodal pøes 30 milionù hudebních nosièù v Èesku, Nìmecku, USA, Kanadì, Japonsku a dalších zemích. Jeho písnièky vznikaly ve spolupráci s Jiøím a Ladislavem Štaidlem, Zdeòkem Borovcem, Zdeòkem Rytíøem, Karlem Svobodou, Jindøichem Brabcem, Ondøejem Hejmou a dalšími. 

Gott pùsobil v divadle Semafor, kde nazpíval první velký hit Oèi snìhem zaváté, stal se hvìzdou divadla Apollo, zpíval v Las Vegas.  Karel Gott se vìnoval i malování obrazù.

Football news:

Simeone's most crushing defeat at Atletico: lack of Parti, clever adaptation of the flick and grandiose Coman
Barca players are unhappy that some players have extended their contracts with reduced wages (Marca)
Capello on the debut of the Beginning: Fantastic goal. I spoke with Gasperini, he is happy
A Spanish journalist compared Fati to a black salesman running away from the police. Barcelona sues (despite the apology)
We play with major soccer bandits, and I get a yellow for it? Mueller - referee of the match with Atletico
Samuel eto'o: Guardiola is great. He didn't go out just for Messi
Amazing time Loko: boldly came out from under pressure, were reliable from behind and attacked beautifully through Miranchuk