Czech Republic

Puškaři mají týmové stříbro z ME a Nymburský dobrou šanci na OH

Ve høe budou dvì a Nymburskı je jedním z pouhıch ètyø uchazeèù. Ostatní ètyøi finalisté vèetnì Nepejchala už olympijskı „kvótaplac“ obsadili v minulosti a další získat nemohou.

V tımové soutìži dnes èeské trio po seètení kvalifikaèních vıkonù nestaèilo pouze na suverénní Nory. Ti vytvoøili svìtovı rekord nástøelem 3540 bodù a budou mít ve finále dokonce trojnásobné zastoupení. Simon Claussen, Henrik Larsen ani Jon-Hermann Hegg ale o olympiádu bojovat nemohou, protože v tøípolohové støelbì už Norsko kvótu dvou støelcù naplnilo.

Ètyøiadvacetiletı Nymburskı byl v kvalifikaci ètvrtı a jeho soupeøi v boji o Tokio budou v sobotu Litevec Karolis Girulis, Ital Lorenzo Bacci a Brit Dean Bale. Nepejchal postoupil do finále ze sedmého místa.

Football news:

Felix sprained a knee ligament in training. This is his 3rd injury of the season at Atletico
Ibrahimovic was injured in training. In Milan, they believe that he is out for a long time
Flick about Borussia: This is one of the best teams in Europe. I will be very happy if we play for zero
Barcelona trained in large groups, Real Madrid – in small ones, despite being allowed to go to the second stage of training
Klopp spoke to Werner via video link. They couldn't meet in person because of the virus
Gerrard on the break in Istanbul: Benitez came in and told: Traore in the shower, Hamann on the field. We've never played like this, but we have a plan
Cesc Fabregas: Mourinho is the perfect coach for top players