Czech Republic

Prvotním cílem zůstává záchrana, přiznává chrudimský trenér Veselý

„Je známo, že mì Žižkov oslovil, ale nemyslím si, že by to mìlo mít na zápas nìjakı vliv. Viktorka si sehnala kvalitního trenéra (Davida Oulehlu), a i když je v tabulce pod námi, vnímám ji jako jednoho ze tøí nejvìtších favoritù na postup,“ varuje pøed protivníkem Veselı.

Žižkovu v tabulce patøí šesté místo s devatenácti body, zatímco Chrudim pøezimovala ètvrtá a má o bod více. Fanoušci v první øadì vidí, že jejich tım ztrácí pìt bodù na vedoucí Hradec Králové, avšak kouè Veselı upozoròuje na pohled druhım smìrem.

„Pìt bodù na Hradec vypadá optimisticky, ale zároveò máme jen pìt bodù náskok na Tøinec, kterı je na hranì sestupu,“ øíká. „Prvotní cíl se nemìní, tím je záchrana. Ukáže se po tøech ètyøech zápasech. Sekundárním cílem poté mùže bıt udržení se v horní polovinì tabulky,“ dodává.

Základním pøedpokladem pro navázání na vıkony z podzimu mùže bıt fakt, že v Chrudimi se pøes zimu takøka nezmìnil kádr. Jedinım odchodem byl ten obránce Michala Trávníèka do Hradce, kterı ale podle všeho neprobìhl úplnì standardnì. Klub ovšem nic blíže nespecifikoval.

„Jednání nebylo správné, nevím, èí to byla chyba, ale je z toho pachu. Michal je pryè, jako hráèe ho mám rád, takže mu pøeji do další kariéry jen to nejlepší,“ vzkazuje Veselı.

 Šanci ve druhé lize v chrudimském dresu naopak znovu dostane Roman Èáp, kterı uspìl na testech. „Sledovali jsme ho od doby, co od nás poprvé odešel do Chlumce. Ve všem se zlepšil, pro nás to znamená oživení zálohy a Roman si vyzkouší, kam se za rok a pùl posunul,“ øíká Veselı s tím, že jakmile to bude možné, Èápa v Chlumci nahradí Jan Havlena, kterı ovšem zatím vinou koronavirové pandemie trénuje s Chrudimí. Stejnì jako mladíci David Látal a Petr Juliš.

„Oba mají velkı talent, netajíme se tím, že chceme odchovancùm dávat pøíležitost. Petr ještì na druhou ligu není pøipravenı, ale brzy bıt mùže,“ vyhlíží Veselı.

Juliš prozatím nastupoval alespoò v pøípravnıch zápasech, kterıch Chrudim v zimì odehrála deset s bilancí ètyø proher, jedné remízy a pìti vıher. „Pøíprava byla standardní. Každému hráèi jsme peèlivì dávkovali minutáž, tìší mì, že nikdo nemìl žádné závažnìjší zranìní,“ øíká Veselı.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League