Czech Republic

První řidič zastavil, druhý předjížděl a málem srazil dívku na přechodu

Záznam události se objevil na sociálních sítích, kde si ho náhodou všiml policista. „Pøi prohlížení pøíspìvkù vidìl video, které zachycuje nebezpeèné pøedjíždìní na pøechodu pro chodce v Písku ze dne 17. února a okamžitì zaèal jednat,“ popsala písecká policejní mluvèí Kamila Èuøínová Ingrišová.

Na zábìrech je vidìt, jak první motorista zastavuje pøed pøechodem, kde pouští chodkyni. Ta na to zareaguje a vstoupí do vozovky. Jenže ji málem srazí vùz, kterı stojící auto rychle pøedjíždí. Žena se staèila zastavit, a tak se jí nic nestalo.

„A vedlo øidièe k nebezpeèné jízdì cokoli, takové chování na silnicích je neomluvitelné. Policisté se s videem seznámili a zaèali prošetøovat všechny okolnosti. Zjistili si dùležité osoby, které také pøedaly policistùm další informace, a dostali se až k osobì, která mìla vùz øídit,“ sdìlila Èuøínová Ingrišová.

Zhruba tıden od incidentu tak už øidiè vysvìtloval své jednání na služebnì. „Díky zpracovanım podkladùm se k nebezpeèné jízdì doznal a policisté pøípad dále pøedali správnímu orgánu, kde mu hrozí nìkolikatisícová pokuta i trest zákazu øízení,“ dodala policejní mluvèí.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well