Czech Republic

První hokejové lize dál vévodí Kladno, Prostějov si zajistil play off

Pøerov porazil poslední Kadaò 3:1 a pøipsal si už osmou vıhru za sebou. I pøes porážku v Litomìøicích 3:4 postoupil do pøedkola play off jedenáctı Prostìjov. Pøímou úèast ve ètvrtfinále si pojistily po Kladnu a Pøerovu Jihlava a Vrchlabí.

Kladno otevøelo skóre v 11. minutì, kdy se prosadil po Jágrovì pøihrávce Ondøej Machala. Ještì v první tøetinì zvıšil Matyáš Filip, ale mezi 28. a 33. minutou vyrovnal dvìma góly v pøesilovıch hrách Tomáš Vracovskı. Za 98 sekund se radovali domácí po brance Nicolas Hlavy a 37 vteøin pøed druhou pauzou jim vrátil dvoubrankovı náskok v poèetní vıhodì Adam Kubík.

Vısledek dovršil v 52. minutì Machala opìt po Jágrovì asistenci. Devìtaètyøicetiletı majitel Rytíøù bodoval ve ètvrtém z uplynulıch pìti duelù a nasbíral v nich devìt bodù za gól a osm pøihrávek.

Jágrovu tımu staèí bez ohledu na ostatní vısledky v sobotu v Šumperku a v pondìlí doma s Vrchlabím získat k triumfu v dlouhodobé èásti tøi body. Pøerov už hraje jen v sobotu v Sokolovì.

Pøerov s Kadaní, která posedmé za sebou nebodovala, od 14. minuty prohrával po brance Jakuba Veselého. Až v èase 37:39 vyrovnal Jan Süss, kterı po 57 vteøinách tøetí tøetiny také otoèil stav. Vısledek dovršil 21 sekund pøed koncem pøi power play Trhaèù do prázdné branky Jakub Svoboda.

Tøetí Jihlava vyhrála poètvrté za sebou a na ledì nováèka Kolína kralovala po vısledku 8:2. Hattrickem zazáøil Jakub Illéš a tøi asistence si pøipsal Jiøí Fronk. Kozlùm se s pìtibodovou ztrátou na 12. místo rozplıvá vidina úèasti v play off.

Ètvrté Vrchlabí zdolalo dalšího nováèka Šumperk 4:2 a oslavilo osmou domácí vıhru v øadì. Má náskok šesti bodù pøed pátou Porubou, šestımi Litomìøicemi i sedmım Vsetínem a se všemi má lepší vzájemnou bilanci.

Vrchlabí vedlo nad pøedposledním celkem tabulky ve 12. minutì díky trefám Tomáše Zemana a Pavla Mrni 2:0. Ve druhé tøetinì ale snížil Petr Kratochvíl a v 55. minutì vyrovnal Jan Milfait. Za 61 sekund vrátil Vrchlabí vedení Mròa a dvì minuty pøed koncem pøi power play peèetil vıhru Ondøej Matıs.

Prostìjov sice popáté za sebou nebodoval, ale pøesto je v pøedkole. Jestøábi mají sedmibodovı náskok pøed tøináctım Havíøovem, kterı zdolal Benátky nad Jizerou 4:3 až po samostatnıch nájezdech. Litomìøice vyhrály potøetí za sebou a podeváté z uplynulıch deseti duelù. Rozhodl o tom v 51. minutì v pøesilové høe Martin Procházka.

Po tøetím utkání bez bodu za sebou si opìt zkomplikovalo situaci dvanácté Ústí nad Labem, které podlehlo na ledì Vsetína 0:1. Jedinou branku vstøelil ve 23. minutì Jan Berger. Osmnáctiletı gólman Jakub Málek udržel ve svém 15. zápase v první lize premiérové èisté konto, ke kterému potøeboval 24 zákrokù. Valaši vyhráli šestı ze sedmi zápasù pod novım trenérem Romanem Stantienem.

Havíøov vyhrál poètvrté z posledních pìti zápasù, ústeckému Slovanu se se dvì kola pøed koncem pøiblížil na rozdíl dvou bodù a v sobotu se pøedstaví právì na jeho ledì. Havíøov sice s Benátkami nad Jizerou prohrával 0:2 i 1:3, ale obrat dovršili v nájezdech jediní úspìšní støelci Ondøej Procházka a Jan Rudovskı. Patnácté Benátky mají stejnì jako ètrnáctı Frıdek-Místek mají ztrátu tøí bodù na Ústí nad Labem.

Na lavièce Poruby si odbyli premiéru novı kouè Karel Suchánek s asistentem Davidem Moravcem, olympijskım vítìzem z Nagana a dvojnásobnım mistrem svìta. Ti nahradili Martina Janeèka a Marka Pavlaèku a Ostravané proti Tøebíèi ukonèili sérii ètyø porážek. Vítìznı gól dal na konci druhé tøetiny Radek Poøízek. 

Sestavy:
Petrásek (Postava) – Forman, Dluhoš, Zboøil (A), Krisl (C), Mlèák, Kubeš, Døímal – T. Doležal, Pšurnı (A), Dostálek – Jakub Svoboda, Hejcman, Süss – Matìj Svoboda, F. Dvoøák, Štefka – Goiš, Indrák, Dobša.

Sestavy:
R. Bìhula (Hanuljak) – Havlín, Seemann, Kottek (A), Trefnı (C), Naar, Horáèek, Delmarche – T. Koblížek, Jan Svoboda, Houška – M. Zabloudil, Morong, Chlouba – Veselı, Matyáš Svoboda (A), Homer – Adámek, L. Koblížek, Hradeckı.

Rozhodèí: Cabák, Vrba – Blažek, Hranoš

Sestavy:
Soukup (Štìpánek) – Linhart (A), Oliva, Kajínek, Niko, J. Moník, Jirkù (C), Kynèl – Heøman, Chrtek, Nouza (A) – Machaè, Matıs, Chalupa – Hozák, Urban, Mròa – F. Moník, Zeman, Koffer.

Sestavy:
Altrichter (Peksa) – Kabelka, Volráb, Záruba, Dosek, Viktorin – Jaroš (A), Balហ(A), Danielèák – Milfait (C), Tadeáš Král, P. Kratochvíl – Krejèiøík, J. Kuèera, Bernovskı – Blaško, Kaplan, Horkı – L. Kuèera.

Rozhodèí: Wagner, Zavøel – Podrazil, Horažïovskı

Sestavy:
Málek (Gába) – Ondraèka, Smetana, J. Jenáèek, Bartko, Kudìlka (C), Štach (A), Š. Jenáèek – Bøezina, Pechanec, Gorèík – Gajarskı, R. Vlach, Kucharczyk (A) – Pùèek, Šilhavı, Klímek – L. Bednáø, A. Zeman, Berger.

Sestavy:
Hamalèík (Haas) – J. Drtina (A), Š. Havránek, Vladimír Brož, Klikorka, Moravec, Vala, Pika – Trávníèek (C), Vrdlovec, Severa – Tùma (A), Matìjèek, O. Bláha – D. Sklenáø, Furch, Protasenja – M. Bláha.

Rozhodèí: Koziol, Šudoma – Bartek, Konvièka

Sestavy:
Foltán (Slíž) – Teper, Žovinec, Szathmáry, Kozák (C), T. Voráèek, Urbanec, Slavík – Špaèek, Raška I, Endál (A) – Korkiakoski, T. Jáchym, Stloukal – Sikora (A), Hudeèek, Poøízek – Brodek, Toman, Kanko.

Sestavy:
Mièán (Jekel) – Tejnor, Furch, L. Chalupa, Zukal, Vodièka, Nedbal – Šovíèek, Bittner (A), Psota – Vodnı (A), Nedvídek (C), Ferda – P. Beránek, Malı, Š. Kratochvil – Michálek, Brabenec, Køehlík – Ošèádal.

Rozhodèí: Doležal, Kašík – Novák, Zídek

Sestavy:
Stezka (Štipèák) – Chroboèek, Rašner, Kachyòa, Boøuta (A), Mrowiec, R. Havel, Koèí – Rudovskı, Prokeš, R. Szturc – Doktor, F. Seman (A), O. Procházka – Mrva, Maruna (C), Cihláø – Horváth, Petriska, Becher.

Sestavy:
Žajdlík (Vopravil) – Štibingr, Bieniek, Kunst, Aubrecht (A), Kováø, Hampl – Pabiška (C), Èederle, Jiruš – Daniel Svoboda I, Jansa, Wiencek (A) – Køepelka, Šafaøovskı, Strnad – Had, Putz, Kollert.

Rozhodèí: Skopal, Ondráèek – Kráå, Komínek

Sestavy:
Sejpal (29. O. Martínek) – Husa, Kukla, Váchal, Pıcha, Blaha, Muška – Jankovskı, Šafránek, Z. Král – L. Krejèík, Zumr, J. Stehlík – Síla, Štohanzl, Petržilka – Kopeckı, Semirád, Mašín – Nìmec.

Sestavy:
Žukov (Jan Brož) – D. Koláø, Eliáš, Dundáèek, T. Èernı, Bilèík, Strejèek, A. Dvoøák – T. Harkabus, M. Zadražil, Illéš – Jiránek, Fronk, Cachnín – Èachotskı, Skoøepa, Chlubna – T. Havránek, Lichanec, Vítìzslav Brož.

Rozhodèí: Souèek, Pilnı – Bohunìk, Štofa

Sestavy:
A. Beran (Sklíba) – Marcel, Baláž, Vıtisk (C), J. Holı, Kremláèek, Jebavı (A), Háva – M. Beran (A), Miškáø, Procházka – Válek, Jícha, Jánskı – L. Stehlík, Urban, Koneènı – Jindra, Soukup, Berka.

Sestavy:
Bláha (Wolf) – Drtil, Hrdinka, Matyáš, Piegl, Stanìk, Kellner, Hefka – Mrázek, Bartoš (A), Hrníèko – Žálèík (A), T. Kaut (C), Gago – M. Novák, Motloch, T. Jandus – Podlaha, Janeèek, Vachutka.

Rozhodèí: Petružálek, Micka – Kotlík, Špringl

Sestavy:
Košarišan – Frye, Mikliš, S. Zacharèuk, Snuggerud, Kehar (A), V. Sorokin, Zajíc – Machala, Plekanec (C), Jágr – Guman, Marosz, Raèuk (A) – Hlava, Kubík, Melka – Hajnı, Filip, Bílek.

Sestavy:
Neužil – J. Pohl, Poizl, Kadeøávek, Klejna, Pøindiš (A), Bøezák, Tureèek – Švec, T. Rohan (C), D. Tùma – Vitouch, Gut, Hašek – Vracovskı, Vrána, Kropáèek – A. Rulík, Prymula, Køemen.

Rozhodèí: Jechoutek, Èáp – Belko, Tvrdík

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope